« Tagasi

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke „Planeerimiskonsultandi leidmine Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ koostamiseks“.

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke „Planeerimiskonsultandi leidmine Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ koostamiseks".

 

Riigihanke eesmärk on leida planeerimiskonsultant Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ koostamiseks, sellega seotud uuringute ja mõjude hindamise teostamiseks ning keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi korraldamiseks.

Hanke esemeks on Haapsalu linna territooriumil (pindala 271,82 km², el arv 13 430) linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine järgnevateks aastateks. Hangitav teenus on vajalik kuni planeeringu kehtestamiseni.

Riigihanget ei jagata osadeks. Hankeleping sõlmitakse ühe pakkujaga.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.03.2019 kell 16:00.

Hanketeade Riigihangete registris 

 https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1547399/general-info

 

Hanke kontaktisik on aselinnapea Helen Rammu, tel. 47 24 447, e-post helen.rammu@haapsalulv.ee.