« Tagasi

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine (Tallinna mnt 80)

Haapsalu Linnavalitsus võttis 13.02.2019 istungil korraldusega nr  vastu Tallinna mnt 80 krundi detailplaneeringu.  Planeeritav ala on suurusega 7111 m2 ja asub Uuemõisa alevikus.

Tallinna mnt 80 krundi osas kehtib senini Ristiku kvartali detailplaneering. Koostatav planeering suurendab krundi ehitusõigust, et saaks rajada olemasolevale hoonele juurdeehituse. Ettepanek on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga ja muudab olemasolevat detailplaneeringut.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 2. - 15.03.2019. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Seletuskiri

Asukoht

Asendiskeem

Põhijoonis

Üldplaneeringu väljavõte

Tugiplaan

Illustreeriv joonis