Uudised

Algamas on 3- osaline koolitustsükkel lapsevanematele!

Algamas on 3- osaline koolitustsükkel lapsevanematele!   Esmaspäeval, 3. oktoobril, 2016, kell 18.00 ,Kastani tn.9 , SA Haapsalu  Hoolekandekeskuse ruumes,  toimub...

Haapsalu linn plaanib ehitada uue Põhikooli Nikolai kooli asemele

Neljapäeval, 8.09 kohtusid Haapsalu linna esindajad  Haridus- ja Teadusministeeriumi „Koolivõrgu korrastamise" meetme hindamiskomisjoni liikmetega, saamaks tagasisidet 22. juunil ...

Lääne maavanem võttis 30.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/127 „Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ vastuvõtmine" vastu Lääne maakonnaplaneeringu.

Lääne maavanem võttis 30.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/127 „Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ vastuvõtmine" vastu Lääne maakonnaplaneeringu. Lääne Maavalitsus teatab, et  13. septembrist...

Detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu kehtestamine Haapsalu Linnavalitsus kehtestas 12.08.2016 istungil korraldusega nr 500  Lepa tn 22 krundi detailplaneeringu. Detailplaneeringu alusel jagatakse...

Lihthange „Suur-Lossi tänava kõnniteede rekonstrueerimine lõigus Ehte tn –Neidude tn, I ehitusetapp "

Lihthange „Suur-Lossi tänava kõnniteede rekonstrueerimine lõigus Ehte tn –Neidude tn, I ehitusetapp "   Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Suur-Lossi tänava...

Kolmapäeval, 10.08 kella 8:00 – 16:00 on liikluseks suletud Ehte tänav alates Suur – Lossi tänavast kuni Wiedemanni tänavani.

Kolmapäeval, 10.08 kella 8:00 – 16:00 on liikluseks suletud Ehte tänav alates Suur – Lossi tänavast kuni Wiedemanni tänavani. 

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“ avalik väljapanek ja arutelud

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" avalik väljapanek ja arutelud   Lääne maavanem võttis teemaplaneeringu vastu 29.07.2016. a...

Riigihange „Haapsalu linna tänavate hooldus 2016-2018"

Riigihange „Haapsalu linna tänavate hooldus 2016-2018"   Käesolevaga teeb Haapsalu Linnavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Haapsalu linna tänavate hooldus 2016-2018". Hanke...

Haapsalu Noortekeskuses tegevused 1.-3. klassi lastele!

  Haapsalu Noortekeskus (Wiedemanni 4) ootab Esmaspäevast-Reedeni kella 11:00-15:00 1-3. klassi lapsi sisustama oma päevi mõtestatud tegevustega. Üheskoos mängitakse, tehakse põnevaid...

Haapsalu Kunstikool sai uue direktori.

Haapsalu Kunstikool sai uue direktori. Eilsel Haapsalu Linnavalitsuse istungil kinnitati Haapsalu Kunstikooli uueks direktoriks Marika Aedviir, kes siiani oli tööl Lääne Maakonna...

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine. Haapsalu Linnavalitsus teatab, et 14.06.2016 korraldusega nr 433 võeti vastu Haapsalus Lepa tn 22 krundi detailplaneering. Planeeringuga...

Kirjalik enampakkumine

Seoses asjaoluga, et tähtaegselt ei laekunud ühtegi pakkumust, pikendab Haapsalu Linnavalitsus avaliku kirjaliku enampakkumise esitamise tähtaega. Müüdav metsamaterjal on ladustatud Tööstuse...

Detailplaneeringu algatamise teade.

Detailplaneeringu algatamise teade.   Haapsalu Linnavalitsus teatab, et Haapsalu Linnavolikogu 27.05.2016 otsusega nr 117 algatati Haapsalus Lihula mnt 16 krundi detailplaneering,...

Haapsalu linnavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise metsamaterjali müümiseks.

Haapsalu linnavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise metsamaterjali müümiseks. Müüdav metsamaterjal on ladustatud Tööstuse tn 21 kinnistu ääres (nr 2969832 katastriüksus...

Liikluskorralduse muutus Haapsalu vanalinnas!

Tähelepanu kõigile, kes eeloleval nädalavahetusel Haapsalu vanalinna autoga soovivad sõita. Liikluseks on suletud Karja tänav Kalda tänava ristmikust Suur-Mere tänavani 04.06.2016 kella 00.00-st...
Näitan: 1-15
Elemente lehe kohta 15
of 12