09.10.2017 Haapsalu Linnavolikogu 30.05.2014 otsus nr 51 kehtetuks tunnistamine

Haapsalu Linnavolikogu 29.09.2017 otsusega nr 261 tunnistati kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 30.05.2014 otsus nr 51 „Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Vaba tn 9 krunt ja lähiala, Haapsal...  Loe edasi »

08.10.2017 Valimisinfo
04.10.2017 Digikonna sooviavalduste esitamise tähtaeg on 31. oktoober! Tegutse kohe, muidu jääd ilma!
03.10.2017 Lihula mnt, Mulla ja Staadioni tänavate vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine
03.10.2017 Sadama tn 22, 22a, 24, 24a detailplaneeringu kehtestamine

Statistika

Rahvaarv: 10357 in
Pindala: 10,6 km²

kultuurikava