Teenistujad

19.03.14

Posti 34 tuba 2 ja 3
Haapsalu 90504

Maakorraldusosakonna juhataja Anu Ulm, tel 47 25 312, 53 404 776
anu.ulm@haapsalulv.ee
Maaregistri spetsialist Marju Kohtring, tel 47 25 322
marju.kohtring@haapsalulv.ee
Linnageodeet Peep Aedviir, tel 47 25 335, 53 007 008
peep.aedviir@haapsalulv.ee

Vastuvõtuajad: E 9.00 – 12.00 ja 13.30 – 16.00
                           N 9.00 – 12.00

Maakorraldusosakonna põhiülesanneteks on maakorralduse, maakasutamise, maade maksustamise, maa sihtotstarvete määramise, maa hindamise, maareformi, linna geodeetilise põhivõrgu, topo-geodeesia, kohanimede ja aadressiandmete valdkonda kuuluvate küsimuste lahendamine Haapsalu linnas. Vajalike andmete haldamiseks kasutab maakorraldusosakond erinevaid GIS-rakendusi ja kogub infot kaardirakendustele.

Toimetaja: TÕNU PARBUS