Sotsiaalosakonna teenistujad

26.07.17

Kaja Rootare
amet: aselinnapea
telefon:  472 5314 ; 58867774
vastuvõtuaeg: eelneval kokkuleppel
e-post: kaja.rootare@haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö


Krista Levina
amet: puuetega isikute kaitse spetsialist
telefon: 472 5324
vastuvõtuaeg: E, K, N 9-12, 13-16; T 9-12
e-post: krista.levina@haapsalulv.ee
haridus: keskeriharidus, sotsiaalpedagoog
 

Külli Sööt
amet: lastekaitse spetsialist
telefon:  472 5337; 5124019
vastuvõtuaeg:  E, K, N 9-12, 13-16; T 9-12
e-post:  kylli.soot@haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus, psühholoogia, sotsiaaltöö magister
 

Kaidi Jõgisaar
amet: sotsiaaltoetuste spetsialist
telefon:  472 5336
e-post:  kaidi.jogisaar@haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus, psühholoogia
 

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS