Linnakantselei

8.03.18
 
Erko Kalev
amet:  linnasekretär
telefon:  472 5305; 510 9973
vastuvõtuaeg:  E 13-15
haridus: kõrgharidus, õigusteadus
 
Eva Unt
amet: sekretär
telefon: 472 5300
haridus: kutsekeskharidus, ärikorraldus

Kaire Viiluste
Amet: linnakantselei spetsialist
Telefon: 4725325
E-post: kaire.viiluste(ät)haapsalulv.ee
Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend
 
Anneli Nõupuu
Amet:linnakantselei spetsialist- volikogu nõunik
Telefon: 4725331; 53895052
E-post: anneli.noupuu(ät)haapsalulv.ee
Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend: 
 
Aimar Lints
Amet: Infotehnoloog 
telefon: 4725333, 5226852
E-post: aimar.lints(ät)haapsalulv.ee
Haridus: kõrgharidus (Infotehnoloogia magister)
 
Maarja Pärnpuu
Amet: Infotehnoloog 
telefon: 4725333
E-post: maarja.parnpuu(ät)haapsalulv.ee
Haridus: kõrgharidus 
Ametijuhend
 
Tõnu Parbus
amet: avalike suhete spetsialist
telefon:  472 5345; 53000042
haridus: keskharidus
Ametijuhend
 
Liilia Tormis
Amet: perekonnaseisutoimingute spetsialist
Telefon:472 5670
E-post: liilia.tormis(ät)haapsalulv.ee
Haridus:kõrgharidus
Ametijuhend
 
Ethel Suurküla
Amet: perekonnaseisutoimingute spetsialist
Telefon:472 5671
E-post: ethel.suurkula(ät)haapsalulv.ee
Haridus:
Ametijuhend
 
Marina Kallas
amet: arhivaar
telefon:  472 5319
haridus: kutsekeskharidus, 
 
Helle Palm
amet: haldusspetsialist
telefon:  472 5329; 5347 9753
haridus: keskharidus
Ametijuhend

Gennadi Käärt
amet: haldusspetsialist-majahoidja
telefon: 472 5348
 
Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

SOTSIAALOSAKOND

8.03.18

Kaja Rootare
amet: aselinnapea
telefon:  472 5314 ; 58867774
vastuvõtuaeg: eelneval kokkuleppel
e-post: kaja.rootare(at)haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
Ametijuhend:

Krista Levina
amet: puuetega isikute kaitse spetsialist
telefon: 472 5324
vastuvõtuaeg: E, K, N 9-12, 13-16; T 9-12
e-post: krista.levina(at)haapsalulv.ee
haridus: keskeriharidus, sotsiaalpedagoog
Ametijuhend

Külli Sööt
amet: lastekaitse spetsialist
telefon:  472 5337; 5124019
vastuvõtuaeg:  E, K, N 9-12, 13-16; T 9-12
e-post:  kylli.soot(at)haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus, psühholoogia, sotsiaaltöö magister
Ametijuhend

Kaidi Jõgisaar
amet: sotsiaaltoetuste spetsialist
telefon:  472 5336
e-post:  kaidi.jogisaar(at)haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus, psühholoogia
Ametijuhend

Kaasi Almers
amet: lastehoolekande spetsialist
telefon:  472 5350; 56696420
e-post:  kaasi.almers@haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus, psühholoogia
Ametijuhend: 

Karin Truu
amet: lasteaia eripedagoog
telefon:  
e-post:  
haridus: 
ametijuhend: 

Liis Toom
amet: kooli psühholoog
telefon:  
e-post:  
haridus: 
ametijuhend: 

Eve Kabin
amet: logopeed
telefon:  
e-post:  
haridus: 
ametijuhend: 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

MAA- ja PLANEERIMISOSAKOND

Anu Ulm
amet: maanõunik
telefon:  472 5312; 5340 4776
vastuvõtuaeg:  E 9-12, 13.30-16, N 9-12
haridus: keskeriharidus, tehnik-arhitekt
 
Ülla Paras
amet: arenguspetsialist
telefon:  472 5346; 5346 2673
vastuvõtuaeg: kokkuleppel ametnikuga
 
Peep Aedviir
amet: linnageodeet
telefon:  472 5335; 5300 7008
vastuvõtuaeg: kokkuleppel ametnikuga
 
Marju Kohtring
amet: maaspetsialist
telefon:  472 5322
vastuvõtuaeg: kokkuleppel ametnikuga
haridus: keskeriharidus, asjaajaja-arhivaar
 
Remi Treier
Amet: keskkonnaspetsialist
Telefon:  472 5313, 51913630
vastuvõtuaeg: kokkuleppel ametnikuga
haridus: kõrgharidus, keskkonnakorraldus ja planeerimine

 

EHITUS- JA LINNAKESKKONNAOSAKOND

12.02.18
Sirli Vaksmann
amet:  majandus- ja taristunõunik
telefon:  472 5323; 58838892
haridus: kõrgharidus
 
Aivar Sein
amet: ehitusnõunik
e-post: Aivar.Sein(ät)haapsalulv.ee 
telefon: 4725351; 5229962
 
Madis Raudsepp
amet: linnavara peaspetsialist
telefon:  472 5311; 5344 5699
haridus: tehnikateaduste bakalaureus, logistika
 
Anu Joost
amet: linnaarhitekt
telefon:  472 5316; 529 8117
vastuvõtuaeg: T 9-12
haridus: kõrgharidus, arhitekt
 
Tõnu Tammesalu
amet: ehitusjärelvalve spetsialist
telefon:  4725349; 56655909
haridus: kõrgem, ehitusinsener, TPI, 1986
 
Ailar Ladva
amet: linnakeskkonna nõunik
telefon:  472 4449; 54501280
haridus: kõrgharidus
 
Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

FINANTSOSAKOND

6.02.18
 
 
Martin Schwindt
amet: finantsjuht
telefon:  472 5309; 518 4777
haridus: kõrgharidus, ökonomist
ametijuhend: finantsjuht
 
Lea Tammsalu
amet: pearaamatupidaja
telefon:  472 5320; 5344 1056
haridus: kõrgharidus, ökonomist
ametijuhend: pearaamatupidaja
 
Iivi Salus
amet: raamatupidaja-personalispetsialist
telefon:  472 5339
haridus: keskharidus
ametijuhend: raamatupidaja-personalispetsialist
 
Endla Suurküla
amet: raamatupidaja
telefon:  472 5330
haridus:
ametijuhend:
 
Tiiu Orro
amet: raamatupidaja
telefon:  472 4452
e-post:  tiiu.orro(ät)haapsalulv.ee
haridus:
ametijuhend
 
Maret Limmer
amet: raamatupidaja
telefon:  472 5340
haridus: keskharidus
ametijuhend:
 
Sirje Loodma
amet: raamatupidaja
telefon:  472 5342
haridus: keskharidus
ametijuhend: raamatupidaja
 
Ethel Suurküla
amet: raamatupidaja
telefon:  472 5318
haridus: keskeriharidus, põllumajanduslik raamatupidamine
ametijuhend: raamatupidaja
 
Ene Merendi
amet: raamatupidaja
telefon:  472 5341
haridus: kutsekeskharidus, loomakasvatus
ametijuhend: raamatupidaja
 
Eva Palm
amet: raamatupidaja
telefon:  472 5343
haridus: keskeriharidus, raamatupidaja-finantsist
ametijuhend: raamatupidaja
Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Haridus - ja kultuuriosakond

8.03.18
Teele Jurtom
amet: Kultuurispetsialist
telefon:  472 5302; 51971334
haridus:
 
Mari-Epp Täht
amet: haridusnõunik
telefon:  472 5306; 5656 2456
haridus: kõrgharidus, pedagoogika
 
Eveli Maripuu
amet: sporditöö spetsialist
telefon: 472 5352, 54005235
haridus:
 
Maire Vilbas
amet: kogukonnatöö spetsialist
Mob.+372  5068710
haridus:kõrgharidus, kultuurharidus
 
Urve Sarapik
amet: noorsootöö spetsialist
telefon: 472 4454, 5211474
haridus: rakenduslik kõrgharidus, sotsiaaltöö
 
Janne Lepp
amet: toitlustusjuht
telefon: 472 5344

Mob. +372 5302 7925
e-post: janne.lepp(ät)haapsalulv.ee
haridus: 

 
Katrin Saar
amet: toitlustusjuhi assistent
telefon: 472 5317
Mob. +372 528 1482
haridus: kõrgharidus

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU