Linnakantselei

16.08.17
 
Erko Kalev
amet:  linnasekretär
telefon:  472 5305; 510 9973
vastuvõtuaeg:  E 13-15
haridus: kõrgharidus, õigusteadus
 
 
Eva Unt
amet: sekretär
telefon: 472 5300
haridus: kutsekeskharidus, ärikorraldus
ametijuhend: sekretär
 
Aimar Lints
Amet: Infotehnoloog 
telefon: 4725333
E-post: aimar.lints(ät)haapsalulv.ee
Haridus: Kõrgharidus (Infotehnoloogia magister)
 
Tõnu Parbus
Amet: avalike suhete spetsialist
telefon: 4725345; 53000042
e-post: tonu.parbus(ät)haapsalulv.ee 
haridus: Keskharidus
ametijuhend: avalike suhete spetsialist
 
Einar Luik
amet: spetsialist-vanemregistripidaja
telefon:  472 5317
vastuvõtuaeg:  E 9-11; N 14-16
haridus: keskharidus
ametijuhend: spetsialist-vanemregistripidaja
 
Maret Zeemann
amet: spetsialist
telefon:  472 5325
vastuvõtuaeg:  T, K, N 9-11, 14-16 Tarbijakaitse vastuvõtu aeg iga kuu esimene ja kolmas esmaspäev kell 10-16
haridus: kõrgharidus, ökonomist
ametijuhend: spetsialist
 
Marina Kallas
amet: arhivaar
telefon:  472 5319
haridus: kutsekeskharidus, jalatsite monteerija
ametijuhend: arhivaar
 
Helle Palm
amet: haldusspetsialist
telefon:  472 5329; 5347 9753
haridus: keskharidus
ametijuhend: haldusspetsialist

Gennadi Käärt
amet: haldusspetsialist-majahoidja
telefon: 472 5348
ametijuhend: haldusspetsialist-majahoidja
 
Toimetaja: TÕNU PARBUS

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond

16.08.17

Kaja Rootare
amet: aselinnapea
telefon:  472 5314 ; 58867774
vastuvõtuaeg: eelneval kokkuleppel
e-post: kaja.rootare(at)haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
ametijuhend:

Krista Levina
amet: puuetega isikute kaitse spetsialist
telefon: 472 5324
vastuvõtuaeg: E, K, N 9-12, 13-16; T 9-12
e-post: krista.levina(at)haapsalulv.ee
haridus: keskeriharidus, sotsiaalpedagoog
ametijuhend:

Külli Sööt
amet: lastekaitse spetsialist
telefon:  472 5337; 5124019
vastuvõtuaeg:  E, K, N 9-12, 13-16; T 9-12
e-post:  kylli.soot(at)haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus, psühholoogia, sotsiaaltöö magister
ametijuhend:

 

Kaidi Jõgisaar
amet: sotsiaaltoetuste spetsialist
telefon:  472 5336
e-post:  kaidi.jogisaar(at)haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus, psühholoogia
ametijuhend: 

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

LINNAKESKKONNA OSAKOND

16.08.17
Sirli Vaksmann
amet:  juhataja kohusetäitja
telefon:  472 5323; 58838892
haridus: kõrgharidus
ametijuhend: linnakeskkonna osakonna juhataja
 
Eha Kallaste
amet: linnakeskkonna peaspetsialist (teed ja tänavad)
telefon:  472 5313; 509 7936
haridus: keskharidus
ametijuhend: linnakeskkonna peaspetsialist
Toimetaja: TÕNU PARBUS

EHITUS- JA PLANEERIMISOSAKOND

16.08.17
Aivar Sein
amet: Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja
e-post: Aivar.Sein(ät)haapsalulv.ee 
telefon: 4725351; 5229962
 
Madis Raudsepp
amet: linnavara peaspetsialist
telefon:  472 5311; 5344 5699
haridus: tehnikateaduste bakalaureus, logistika
ametijuhend: linnavara peaspetsialist
 
Anu Joost
amet: linnaarhitekt
telefon:  472 5316; 529 8117
vastuvõtuaeg: T 9-12
haridus: kõrgharidus, arhitekt
ametijuhend: linnaarhitekt
 
 
Ülla Paras
amet: linna arengu- ja muinsuskaitse spetsialist
telefon:  472 5346; 53462673
haridus:
ametijuhend: arendustöö spetsialist
 
Tõnu Tammesalu
amet: ehitusjärelvalve spetsialist
telefon:  4725349; 56655909
haridus: kõrgem, ehitusinsener, TPI, 1986
ametijuhend:

 

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

MAAKORRALDUSOSAKOND

16.08.17
 
Anu Ulm
amet: juhataja
telefon:  472 5312; 5340 4776
vastuvõtuaeg:  E 9-12, 13.30-16, N 9-12
haridus: keskeriharidus, tehnik-arhitekt
ametijuhend: maakorraldusosakonna juhataja
 
Peep Aedviir
amet: linnageodeet
telefon:  472 5335; 53 007 008
haridus:
ametijuhend: geodeet
 
Marju Kohtring
amet: maaregistri spetsialist
telefon:  472 5322
haridus: keskeriharidus, asjaajaja-arhivaar
ametijuhend: maaregistri spestialist
Toimetaja: TÕNU PARBUS

RAAMATUPIDAMINE

16.08.17
 
 
Martin Schwindt
amet: finantsjuht
telefon:  472 5309; 518 4777
haridus: kõrgharidus, ökonomist
ametijuhend: finantsjuht
 
Lea Tammsalu
amet: pearaamatupidaja
telefon:  472 5320; 5344 1056
haridus: kõrgharidus, ökonomist
ametijuhend: pearaamatupidaja
 
Iivi Salus
amet: vanemraamatupidaja-personalispetsialist
telefon:  472 5339
haridus: keskharidus
ametijuhend: vanemraamatupidaja-personalispetsialist
 
Maret Limmer
amet: vanemraamatupidaja
telefon:  472 5340
haridus: keskharidus
ametijuhend: vanemraamatupidaja
 
Ene Sõer
amet: vanemraamatupidaja
telefon:  472 5330
haridus: keskeriharidus, finantsist
ametijuhend: vanemraamatupidaja
 
Sirje Loodma
amet: vanemraamatupidaja
telefon:  472 5342
haridus: keskharidus
ametijuhend: vanemraamatupidaja
 
Ethel Suurküla
amet: vanemraamatupidaja
telefon:  472 5318
haridus: keskeriharidus, põllumajanduslik raamatupidamine
ametijuhend: vanemraamatupidaja
 
Ene Merendi
amet: vanemraamatupidaja
telefon:  472 5341
haridus: kutsekeskharidus, loomakasvatus
ametijuhend: vanemraamatupidaja
 
Eva Palm
amet: vanemraamatupidaja
telefon:  472 5343
haridus: keskeriharidus, raamatupidaja-finantsist
ametijuhend: vanemraamatupidaja
Toimetaja: TÕNU PARBUS

Haridus - ja kultuurivaldkond

16.08.17
Teele Jurtom
amet: Kultuuri ja sporditöö spetsialist
telefon:  472 5302; 51971334
haridus:
 
Mari-Epp Täht
amet: haridusnõunik
telefon:  472 5306; 5656 2456
haridus: kõrgharidus, pedagoogika
ametijuhend: haridusnõuniku ametijuhend
 
Toimetaja: TÕNU PARBUS