Haapsalu logo

Haapsalu logo loodi 2004. aastal reklaamiagentuuris Zavood. Aluseks võeti linna 725. juubeliaasta logo, autoriks taas Marko Kekishev.
Logo loodi Haapsalu kommunikatsiooni hõlbustamiseks nii linnasiseselt, üleriigiliselt kui ka rahvusvaheliselt.

 

Haapsalu vapp

4.04.16
Haapsalu vapil on kujutatud Evangelist Johannese (Läänemaa ja Haapsalu kaitsepühaku) kotkas. Sama kotkas oli algselt ka Saare-Lääne piiskopkonna vapil. Hiljem lisandus linna vapile vabalinna sümbolina kindluse kujutis. Arvatud on, et ilmselt on vapil kujutatud mitte niisama abstraktset torni nagu enamasti, vaid konkreetselt Haapsalu linnust.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Haapsalu lipp

4.04.16
Haapsalu lipp pärineb 1930-ndatest aastatest.
Lipp koosneb kahest osast: esimene osa (1/3) koosneb kolmest võrdsest laiust - sinine, keskel valge, teine osa (2/3) samuti kolmest laiust - ülal ja all valge, keskel sinine.
Linnalipp on alaliselt heisatud linnavalitsuse hoone ees asuvasse lipumasti.
Toimetaja: TÕNU PARBUS

Haapsalu vapimärk

Haapsalu vapimärk antakse isikutele Haapsalule osutatud eriliste teenete eest. Vapimärgi andmise taotlusi on õigus esitada kõigil isikutel. Taotlused vapimärgi andmiseks esitatakse linnavalitsusele kirjalikult iga aasta 1. jaanuariks. Taotlus peab sisaldama soovitava vapimärgi saaja isikuandmeid, tegevusala ja teenete loetelu.

Vapimärgi üleandmine toimub reeglina Eesti Vabariigi aastapäeval volikogu esimehe poolt.

Vapimärk on valmistatud hõbetatud vasesulamist (tombakust). Vapimärgil on kaks tasapinda. Alumise tasapinna moodustab malta rist, mis on kujundatud punase ja musta glasuuriga. Pealmisel tasapinnal malta risti keskel asub kuldse taustaga Haapsalu vapp, millele kujundid on kantud punase ja musta glasuuriga

Haapsalu vapimärgi omanikud:

1997
Lembitu Varblane 

Eha-Laine Vooremaa

Endel Vooremaa

1999
Hilja-Lisette Peep 

Lembit Põld  

2000
Erich Jaansoo

2001
Juhan Paju  

Bengt Sandvik

2002
Tiit Salumäe

Klaara Tisler  

Heldur Õigus

2003
Silvi Saarlo

Ilon Wikland

Helga Kariis 

2004
Aasa Ellerhein

Urmas Sukles

2005
Helju-Laine Zauram

Aarne Õunapuu

2006
Koidula Sildre

Arvo Tarmula

2007
Heidi Rohi

Sirje Ginter

2008
Maie Veiksis †

Tõnu Reimann

2009
Zemfira Tammik

Piret Hallik-Sass

2010

Epp Maria Kokamägi

 

Kalev Jaago

2011
Raimond Lunev

Sulev Saareväli

2012
Runar Nylund

Ann ja Ants Roos

2013

Aita Mölder

Arnold Juhans
 

HAAPSALU PÕHIMÄÄRUS 
Paragrahv 7. Haapsalu vapimärk

(1) Haapsalu vapimärk (edaspidi vapimärk) antakse füüsilistele isikutele Haapsalule osutatud eriliste teenete eest.

(2) Vapimärk on valmistatud hõbetatud vasesulamist (tombakust). Vapimärgil on kaks tasapinda. Alumisel tasapinna moodustab malta rist (b=40 mm, h=43 mm), mis on kujundatud punase ja musta glasuuriga. Pealmisel tasapinnal malta risti keskel asub kuldse taustaga  Haapsalu vapp (b=17 mm, h=19 mm), millele kujundid on kantud punase ja musta glasuuriga. Vapimärgi kinnitus on kruviga. Vapimärgi etalonkujutis on toodud põhimääruse lisas 1.

(3) Vapimärk antakse reeglina üle Eesti Vabariigi aastapäeval volikogu esimehe poolt.

(4) Vapimärk ühele isikule antakse ainult üks kord.

(5) Vapimärgi andmise taotlusi on õigus esitada kõigil isikutel. Taotlused esitatakse kirjalikult linnavalitsusele iga aasta 1. jaanuariks. Taotlus peab sisaldama vapimärgi saaja isikuandmeid, tegevusala ja teenete loetelu.

(6) Linnavalitsus esitab nõuetekohaselt vormistatud vapimärgi andmise taotlused ja oma ettepanekud kandidaatide kohta linnavolikogule. Vapimärgi andmise otsustab linnavolikogu. Igal aastal antakse mitte rohkem kui kaks vapimärki.

(7) Vapimärgi kandmise õigust tõendab vastav tunnistus, mis antakse üle koos vapimärgiga. Tunnistused numereeritakse ja allkirjastatakse volikogu esimehe ja linnapea poolt.

(8) Vapimärgi kavaleridel puuduvad eriõigused. Märgid ei kuulu asendamisele.

(9) Vapimärgi andmise otsused, milles on ära toodud vapimärgi kavaleride nimed ja teenete kirjeldus, kantakse Haapsalu vapimärgi kavaleride registrisse, mis on hoiul linnavolikogu kantseleis.