20.12.16

Spordiürituste toetuste eraldamise kord lähtub Haapsalu Linnavolikogu poolt 25.01.2008 vastu võetud määrusest nr 51 Spordiklubidele toetuse andmise kord"

 

Spordiürituste korraldamise toetuse taotlemiseks võib avaldusi esitada kolm korda aastas – 15. jaanuariks, 15. maiks ja 15. septembriks. Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus .

 

Toetuste saamiseks kultuuriürituste jm projektide korraldamiseks esitatud taotlused vaatab Komisjon läbi ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtaja möödumisest.

 

Toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest informeerib Haapsalu Linnavalitsus taotlejat kirjalikult ühe nädala jooksul pärast vastava otsuse langetamist.               

 

Toetuse saaja kohustub esitama Haapsalu Linnavalitsusele vormikohase aruande.

Toimetaja: TEELE JURTOM