Sporditoetused

 

Haapsalu linnavalitsus ootab 15. jaanuarini 2018. aasta kultuuri-, spordi- ja noorsooalaste projektide ning ühingute taotlusi ning 2017. aasta tegevustoetuste ja ürituste aruandeid.

Kultuuri-ja spordiklubide tegevustoetust saavad taotleda kollektiivid ja klubid, kes tegutsevad Haapsalu linna territooriumil, osalevad kohalike ürituste läbiviimisel või esindavad Haapsalu linna mujal Eestis või välismaal. Kollektiiv/klubi peab üldjuhul olema tegutsenud vähemalt aasta enne toetuse saamiseks taotluse esitamist. Samuti ei tohi toetust taotleval kollektiivil/klubil olla eelmise aruandeperioodi võlgnevust.

Samuti oodatakse taotlusi Haapsalu linnas 2018. aastal korraldatavate kultuuri-ja spordiürituste toetamiseks. Toetatakse neid asutusi, kollektiive, klubisid ja üksikisikuid, kes korraldavad Haapsalu linnas toimuvaid üritusi või osalevad olulistel kultuuriüritustel või spordivõistlustel väljaspool Haapsalut. Linnapoolne toetus ei ületa 50% ürituse läbiviimise või osavõtu kuludest.

Spordiklubide toetamise kord  sätestab toetuse andmise tingimused, taotluste esitamise ja läbivaatamise, toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise järelvalve korra Haapsalu linna haldusterritooriumil registreeritud ja tegutsevatele spordiklubidele või nendele spordiklubidele, kes korraldavad spordiüritusi Haapsalu linnas.

Sporditoetuste andmise eesmärgiks on arendada harrastus-, tervise- ja võistlusspordialast tegevust Haapsalu linnas ning süvendada inimeste spordialaseid teadmisi tagamaks Haapsalu elanike kehalist ja vaimset vormisolekut.

Haapsalu linna eelarvest eraldatakse Spordiklubidele:

· Spordiürituste organiseerimise toetus

· Spordiklubide tegevustoetus (sh spordivõistlustest osavõtmise toetus).

Spordiürituste organiseerimise toetusega toetatakse neid Haapsalus korraldatavaid spordiüritusi, mis on registreeritud vabariiklikus või Läänemaa spordiürituste kalenderplaanis.

Tegevustoetusega toetatakse Spordiklubi inventari ostmist, erinevatele elanikkonna gruppidele suunatud treeningtegevust ning planeeritud ja planeerimata spordivõistlustest osavõtmist.