Sporditoetused

7.12.16

Spordiklubide toetamise kord  sätestab toetuse andmise tingimused, taotluste esitamise ja läbivaatamise, toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise järelvalve korra Haapsalu linna haldusterritooriumil registreeritud ja tegutsevatele spordiklubidele või nendele spordiklubidele, kes korraldavad spordiüritusi Haapsalu linnas.

 

Toetuste andmise eesmärgiks on arendada harrastus-, tervise- ja võistlusspordialast tegevust Haapsalu linnas ning süvendada inimeste spordialaseid teadmisi tagamaks Haapsalu elanike kehalist ja vaimset vormisolekut.

 

Haapsalu linna eelarvest eraldatakse Spordiklubidele:

· Spordiürituste organiseerimise toetus

· Spordiklubide tegevustoetus (sh spordivõistlustest osavõtmise toetus).

 

Spordiürituste organiseerimise toetusega toetatakse neid Haapsalus korraldatavaid spordiüritusi, mis on registreeritud vabariiklikus või Läänemaa spordiürituste kalenderplaanis.

Tegevustoetusega toetatakse Spordiklubi inventari ostmist, erinevatele elanikkonna gruppidele suunatud treeningtegevust ning planeeritud ja planeerimata spordivõistlustest osavõtmist.

 

                                                                                                          

Toimetaja: TEELE JURTOM