Spordi tunnustamine

Premeeritakse sportlasi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Haapsalu linn või kelle elukoht ei ole Haapsalu linn, kuid kes õpivad, töötavad või on Haapsalu linnas registreeritud spordiklubi liikmed ja nende treenereid ning Haapsalu linnas registreeritud spordiklubisid.

Eesmärk on motiveerida sportlasi ja treenereid Haapsalu linna ja spordiklubide esindamisel ja paremate tulemuste saavutamisel ning toetada sportlast paremate treening- ja võistlemisvõimaluste leidmisel läbi spordiklubi.

Sportlaste, treenerite ja spordiklubide premeerimise kord

2015

Kristina Kuusk
Helen Nelis-Naukas
Sten Priinits
Ottomar Ladva
Kaido Külaots
Heikki Sool
Aap Uspenski

2016

Ottomar Ladva
Kaido Külaots
Heikki Sool
Kristina Kuusk
Peeter Nelis
Nikolai Novosjolov
Helen Nelis-Naukas

2017

Ottomar Ladva
Aap Uspenski
Olev Oolup