Sotsiaalteenused

KOOLIPSÜHHOLOOGI TEENUS – Õpilase arengut mõjutavate tegurite hindamine, noore nõustamine isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide korral, suhtlemise ja enesehinnanguga seotud probleemid, kriisisituatsioonid.

Haapsalu Põhikool – Liis Toom (liis.toom@hpk.edu.ee; 58 837 355)

Haapsalu Nikolai Kool – Irina Eenpere (irina.eenpere@mail.ee; 52 93 037)

Haapsalu Linna Algkool – Reet Saareväli (reet@hingeroom.ee; 51 09 299)

 

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE – isiku või tema pere abistamine tema eluprobleemide ja konfliktide lahendamiseks, kohanemisvõime parandamiseks ja isiksuse arendamisvõimaluste väljaselgitamiseks. Tasuta nõustamist  osutatakse vähekindlustatud elanikele kuni kolm korda.
Hanna-Brett Lepplaid lepplaid@outlook.com; 53737806

ESMANE ÕIGUSABI –  isiku või tema pere esmane nõustamine õigusprobleemide korral ning nende lahendamiseks vajalike toimingute teostamine. Tasuta nõustamist osutatakse Haapsalu vähekindlustatud elanikule kuni kolm korda.
Malle Jets (registreerimine 47 57 555)

ESMANE PSÜHHOLOOGILINE KRIISINÕUSTAMINE - lühiajaline psühholoogiline abi vaimse tervise ja töövõime säilitamiseks või taastamiseks (individuaalne psühholoogiline kriisinõustamine, pereliikmete nõustamine leina-, lahutuse-, perevägivalla korral ja telefoninõustamine). Tasuta nõustamist osutatakse Haapsalu vähekindlustatud elanikule kuni kolm korda.
Ülle Karjane (registreerimine 5159572;  47 57 555, kriisiabikeskus@hot.ee)

VÕLANÕUSTAMINE – sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. Võlanõustaja poole on soovitav pöörduda juhul, kui on raskusi üüri, laenu, liisingu, järelmaksu, trahvi või võlgade tasumisega.
Registreerimine Haapsalu Sotsiaalmaja telefonil 47 35 060

TUGIISIKUTEENUS PERELE – pere abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga.

TASUTA BUSSISÕIDU VÕIMALDAMINE PENSIONÄRIDELE – Haapsalu linna sissekirjutusega pensionäridele (sh töövõimetuspensionäridele) ja puudega inimestele võimaldatakse tasuta bussisõitu Haapsalu linnaliinibussides. Soodustuse saamiseks tuleb pöörduda Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalosakonda, kus õigustatud isikutele väljastatakse tasuta bussisõidu kaart.

HAAPSALU VEEKESKUSE KASUTAMINE SOODUSTINGIMUSTEL PENSIONÄRIDELE - Soodustuse saamiseks tuleb pöörduda Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalosakonda, kus õigustatud isikutele väljastatakse soodustingimustel ujumist võimaldav kaart. Soodustust on võimalik kasutada esmaspäevast reedeni kella 12-16 ja ühe korra maksumuseks sooduskaardiga on 2,50 eurot.

HAAPSALU VEEKESKUSE KASUTAMINE SOODUSTINGIMUSTEL LASTERIKASTELE PEREDELE - Soodustus kehtib peredele,  kus kasvab vähemalt neli alaealist last. Lapsed ja vähemalt üks vanem peavad olema kantud Haapsalu linna rahvastikuregistrisse. Lasterikastel peredel on võimalus kasutada ujulat perepileti hinnaga 10 eurot kord. Peredel, kes soovivad soodushinnaga ujuda, palume pöörduda Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalosakonda.

PUUDEGA LASTELE UJUMISE HÜVITAMINE – Haapsalu Veekeskuse piletite esitamisel hüvitatakse puudega laste ujumine kuni 3 korda kuus, vajadusel koos saatjaga. Samuti hüvitatakse vajadusel puuetega laste ujumistreeningu maksumus kuludokumendi alusel. Toetuse saamiseks tuleb esitada piletid/kuludokumendid Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale kord kuus, lisades juurde lapse nime, taotleja nime ja arveldusarve numbri, kuhu soovitakse toetust saada.

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS –teenuse osutamise eesmärgiks on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust..

PUUDEGA INIMESE SÕIDUKI PARKIMISKAARDI VÄLJASTAMINE – väljastatakse liikumis- ja/või nägemispuudega isikutele Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme tuvastamise otsuse alusel. Lapsel ja pensioniealisel isikul tuleb täiendavalt juurde esitada ka perearsti tõend parkimiskaardi vajaduse kohta.