Haapsalu linna noorsootöö tunnustamine

 

  Haapsalu linna noorsootöö tegijate tunnustamise eesmärk on tutvustada ja esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud isikuid ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju linna või maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Tunnustusena antavad aunimetused ja preemiad on:

 1) Aasta noorsootöö tegija (füüsiline isik, kelle panus noorsootöö edendamisel on olnud märkimisväärne, kes on Haapsalu linnas oma tööga noorte vaba aja sisustamisel silma paistnud ning panustanud selle arendamisse. Näiteks: treener, huviringi juhendaja, noorteorganisatsiooni juhendaja, noortekeskuse töötaja, kooli huvijuht jne)

 2) Haapsalu Aasta noor (Haapsalu linna noor vanuses 7–26 aastat, kelle töö, tegevus või saavutused kalendriaasta jooksul on olnud teistele linna noortele eeskujuks ning motivatsiooniks.)

 3) Haapsalu aasta sündmus/koostöö (Sündmus või koostöö, mis toetab noori või noorsootööd).

 

Ettepanekute esitamine tunnustamiseks

 1) Ettepanekuid kandidaate kohta võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

 2) Ettepanekud esitatakse Haapsalu Linnavalitsusele üks kord aastas eelnevalt väljakuulutatud tähtajaks.Haapsalu linna noorsootöö tunnustamise kord on leitav siit