Muinsuskaitsekomisjon

18.11.15

 

16. novembrist tegutseb alaliselt Haapsalu linna muinsuskaitsekomisjon. Komisjoni ülesandeks on Haapsalu muinsuskaitselise arengu ja põhisuundade kujundamine, taotluste läbivaatamine ja seisukoha andmine, mälestistel ja muinsuskaitsealal ning nende kaitsevööndites paiknevate kinnistute, ehitiste, reklaami ja muu inventari projektdokumentatsiooni kooskõlastamine ning Haapsalu Linnavolikogu ja Muinsuskaitseameti vahel sõlmitud halduslepingust tulenevate riiklike muinsuskaitsealaste ülesannete täitmine.

Komisjoni kuuluvad aselinnapea Peeter Vikman (esimees), linnaarengu ja muinsuskaitse spetsialist Ülla Paras (aseesimees), linnaarhitekt Anu Joost, ehitusjärelevalve spetsialist Tõnu Tammesalu, Muinsuskaitseameti Läänemaa vaneminspektor Kalli Pets ja SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhatuse liige Anton Pärn.

Komisjoni korralised koosolekud toimuvad kaks korda kuus.

Haapsalu linna muinsuskaitsekomisjoni põhimäärus

Toimetaja: TÕNU PARBUS