Maakorraldusosakonna teenistujad

16.08.17
Anu Ulm
amet: juhataja
telefon:  472 5312; 5340 4776
vastuvõtuaeg:  E 9-12, 13.30-16, N 9-12
haridus: keskeriharidus, tehnik-arhitekt
ametijuhend: maakorraldusosakonna juhataja
 
Peep Aedviir
amet: linnageodeet
telefon:  472 5335; 53 007 008
haridus:
ametijuhend: linnageodeet
 
Marju Kohtring
amet: maaregistri spetsialist
telefon:  472 5322
haridus: keskeriharidus, asjaajaja-arhivaar
ametijuhend: maaregistri spestialist
Toimetaja: TÕNU PARBUS