Haapsalu Linnavolikogu 7. koosseis

8.12.16

 

 

 

                                                                             

Haapsalu Linnavolikogu esimees

Andreas Rahuvarm

tel 5650 4692

andreas.rahuvarm@haapsalulv.ee

Vastuvõtt kokkuleppeline, eelregistreerimisega tel 472 5331 või volikogu@haapsalulv.ee
https://www.haapsalu.ee/documents/377453/0/aigro.jpg/7d62bcd1-61eb-4e74-80bd-d01d0a7a6bc8?t=1425973941149

Linnavolikogu aseesimees
Kalju Aigro
kalju@atelekter.ee

506 5355

                                                                                                                          

                                         

 

 

VOLIKOGU JUHATUSE KOOSOLEK

Linnavolikogu juhatuse koosolek on neljapäeval, 08.12.2016 kell 14 HLV III korruse nõupidamiste ruumis.

Päevakord:

Haapsalu linnavolikogu 16.12.2016 istungi päevakorra projekti koostamine.

 

VOLIKOGU ISTUNG

Istungid on otse- ja järelvaadatavad.

Linnavolikogu  seitsmenda koosseisu 38. istung on reedel, 16.12.2016 kl 14 volikogu saalis.

 1. Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine.

Ettekandja                              ühinemisläbirääkimiste läbiviimise ja ühinemislepingu koostamise ajutine komisjon

 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine.

Ettekandja                              ühinemisläbirääkimiste läbiviimise ja ühinemislepingu koostamise ajutine komisjon

 1. Haapsalu linna 2017. aasta eelarve esimene lugemine.

Ettekandja                              linnavalitsus

Kaasettekandja                       eelarve- ja rahanduskomisjon

 1. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks.

Ettekandja                              linnavalitsus

Kaasettekandja                       eelarve- ja rahanduskomisjon

 1. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks Haapsalu Põhikoolile.

Ettekandja                              linnavalitsus

Kaasettekandja                       eelarve- ja rahanduskomisjon

 1. Korterihoonestusõiguse otsustuskorras võõrandamine.

Ettekandja                              linnavalitsus

Kaasettekandja                       sotsiaal- ja õiguskomisjon

 1. Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks (Lembitu tänav, Haapsalu).

Ettekandja                              linnavalitsus

Kaasettekandja                       planeeringu- ja kommunaalkomisjon

 1. Haapsalu Linnavolikogu 22.01.2016 otsuse nr 149 „Haapsalu linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaselts Telia Eesti kasuks (Sadama, Neidude, Suur-Lossi tn) muutmine.

Ettekandja                              linnavalitsus

Kaasettekandja                       planeeringu- ja kommunaalkomisjon

 1. Linnapeale ja valitsuse liikmetele lisatasu maksmine.

Ettekandja                              eelarve- ja rahanduskomisjon

 

Haapsalu Linnavolikogu õigusaktidega saab tutvuda Dokumendiregistris

Määrused kättesaadavad ka Riigi Teatajas valige menüüst Täpne otsing - KOV terviktekstid - rippmenüüst Haapsalu Linnavolikogu.

 

VOLIKOGU ALATISTE KOMISJONIDE KOOSOLEK

Eelarve- ja rahanduskomisjon
Sotsiaal- ja õiguskomisjon -  
Planeeringu- ja kommunaalkomisjon -
Haridus- ja kultuurikomisjon -  
Revisjonikomisjon

 

 •  Haapsalu linnavolikogu kantselei tel 472 5331 volikogu@haapsalulv.ee

  kantselei juhataja Elvi Puda

  Posti tn 34, 90504 HAAPSALU
  registrikood 75012802

  a/a nr 10602002434004   

 
 
 
 

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS