Haapsalu Linnavolikogu 7. koosseis

23.09.16

 

 

 

                                                                                                                          
                                                                                                   

Haapsalu Linnavolikogu esimees

Andreas Rahuvarm

tel 5650 4692

andreas.rahuvarm@haapsalulv.ee

Vastuvõtt kokkuleppeline, eelregistreerimisega tel 472 5331 või volikogu@haapsalulv.ee
                          

                                                                                  Linnavolikogu aseesimees
                                                                                                Kalju Aigro
                                                                                          kalju@atelekter.ee

                                                                                                  506 5355
 

 

VOLIKOGU JUHATUSE KOOSOLEK

Linnavolikogu juhatuse koosolek on neljapäeval, 22.09.2016 kell 14 HLV III korruse nõupidamiste ruumis.

Päevakord:

Haapsalu linnavolikogu 30.09.2016 istungi päevakorra projekti koostamine.

 

VOLIKOGU ISTUNG

Istungid on otse- ja järelvaadatavad.

Linnavolikogu  seitsmenda koosseisu 35. istung on reedel, 30.09.2016 kl 14 volikogu saalis.

Päevakord:

 1. Haapsalu linna 2016 aasta teine lisaeelarve, esimene lugemine.

  Ettekandja                              linnavalitsus

  Kaasettekandja                       eelarve- ja rahanduskomisjon

   

 2. Haapsalu Linnavolikogu 27.11.2015 määruse nr 36 „Haapsalu linna arengukava aastateks 2015-2028" muutmine, esimene lugemine.

  Ettekandja                              linnavalitsus

  Kaasettekandjad                     planeeringu- ja kommunaalkomisjon

                                                  haridus- ja kultuurikomisjon

   

 3. Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021.

  Ettekandja                              linnavalitsus

  Kaasettekandja                      eelarve- ja rahanduskomisjon

   

 4. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks.

  Ettekandja                              linnavalitsus

  Kaasettekandja                       eelarve- ja rahanduskomisjon

   

 5. Haapsalu Linnavolikogu 29.04.2016 otsuse nr 165 „Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks" muutmine.

  Ettekandja                              linnavalitsus

  Kaasettekandja                       eelarve- ja rahanduskomisjon

   

 6. Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Imatra Elekter AS kasuks (Kalda tänava lõik 2, Sambla tn 1 // Lepa park, Remmelga tn 6, Haapsalu).

  Ettekandja                              linnavalitsus

  Kaasettekandja                       planeeringu- ja kommunaalkomisjon

   

   

 7. Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine AS Haapsalu Veevärk kasuks (Vaba tn 9, Haapsalu).

  Ettekandja                              linnavalitsus

  Kaasettekandja                       planeeringu- ja kommunaalkomisjon

   

 8. Taotlus riigivara tasuta omandamiseks (juurdepääsutee Lepa tn 12 ja 14 kinnistutele).

  Ettekandja                              linnavalitsus

  Kaasettekandja                      planeeringu- ja kommunaalkomisjon

   

 9. Loa andmine vara tasuta omandamiseks (Koidu tänav lõik 2, Haapsalu).

  Ettekandja                              linnavalitsus

  Kaasettekandja                      planeeringu- ja kommunaalkomisjon

   

 10. Korterihoonestusõiguse otsustuskorras võõrandamine (Haava põik 7-27, Haapsalu).

  Ettekandja                              linnavalitsus

  Kaasettekandja                                  sotsiaal- ja õiguskomisjon

   

 11. Ühinemislepingu avaliku väljapaneku korraldamine.

  Ettekandja                              linnavalitsus

   

 12. Linnavalitsuse infotund.

   

 13. Haapsalu linna 2016 aasta teine lisaeelarve, teine lugemine.

  Ettekandja                              linnavalitsus

  Kaasettekandja                       eelarve- ja rahanduskomisjon

   

 14. Haapsalu Linnavolikogu 27.11.2015 määruse nr 36 „Haapsalu linna arengukava aastateks 2015-2028" muutmine, teine lugemine.

  Ettekandja                              linnavalitsus

  Kaasettekandja                       planeeringu- ja kommunaalkomisjon

 

Haapsalu Linnavolikogu õigusaktidega saab tutvuda Dokumendiregistris

Määrused kättesaadavad ka Riigi Teatajas valige menüüst Täpne otsing - KOV terviktekstid - rippmenüüst Haapsalu Linnavolikogu.

 

VOLIKOGU ALATISTE KOMISJONIDE KOOSOLEK

Eelarve- ja rahanduskomisjon - esmasp. 26.sept kl 11 HLV II korruse nõupidamiste ruum.
Sotsiaal- ja õiguskomisjon -  elektroonsel teel.
Planeeringu- ja kommunaalkomisjon - kolmap. 21.sept. kell 12 HLV II korruse nõupidamiste ruum.
Haridus- ja kultuurikomisjon - neljap.  22.sept. kell 13 HLV II korruse nõupidamiste ruum. 
Revisjonikomisjon

 

 •  Haapsalu linnavolikogu kantselei tel 472 5331 volikogu@haapsalulv.ee

  kantselei juhataja Elvi Puda

  Posti tn 34, 90504 HAAPSALU
  registrikood 75012802

  a/a nr 10602002434004   

 
 
 
 

 

Toimetaja: ELVI PUDA