4.08.17
Miteeeluruum (garaaž 16,30 m²) Haava põik 7-23, Haapsalu
Haava põik 7-23, Haapsalu linn, Lääne maakond. Korterihoonestusõiguse eseme reaalosa on mitteeluruum nr 23, registriosa nr 2230050, 163/5175 mõttelist osa kinnistust. Mitteeluruumi üldpind 16,30 m². Kinnistu Haava põik 7 on koormatud korterihoonestusõigustega, mille tähtaeg on 01.01.2040, pindala 1071 m², katastritunnus 18301:001:0048, katastriüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Korterihoonestusõiguse minimaalseks alghinnaks määrata 300.- (kolmsada) eurot;

Varaga tutvumiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Haapsalu Linnavalitsuse linnavara peaspetsialisti Madis Raudsepp'a poole (tel 472 5311, mobiil 5344 5699, e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee);

https://osta-ee.postimees.ee/miteeeluruum-garaaz-16-30-m-haava-poik-7-23-haapsalu-96424742.html?_src=listing
Toimetaja: TÕNU PARBUS

Miteeeluruum (garaaž 15,90 m²) Haava põik 7-10, Haapsalu

Miteeeluruum (garaaž 15,90 m²) Haava põik 7-10, Haapsalu
Haava põik 7-10, Haapsalu linn, Lääne maakond. Korterihoonestusõiguse eseme reaalosa on mitteeluruum nr 10, registriosa nr 2228750, 158/5175 mõttelist osa kinnistust. Mitteeluruumi üldpind 15,90 m². Kinnistu Haava põik 7 on koormatud korterihoonestusõigustega, mille tähtaeg on 01.01.2040, pindala 1071 m², katastritunnus 18301:001:0048, katastriüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Korterihoonestusõiguse minimaalseks alghinnaks määrata 300.- (kolmsada) eurot;

Varaga tutvumiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Haapsalu Linnavalitsuse linnavara peaspetsialisti Madis Raudsepp'a poole (tel 472 5311, mobiil 5344 5699, e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee);

https://osta-ee.postimees.ee/miteeeluruum-garaaz-15-90-m-haava-poik-7-10-haapsalu-96424718.html?_src=listing

Miteeeluruum (garaaž 16,10 m²) Haava põik 7-18, Haapsalu

Miteeeluruum (garaaž 16,10 m²) Haava põik 7-18, Haapsalu
Haava põik 7-18, Haapsalu linn, Lääne maakond. Korterihoonestusõiguse eseme reaalosa on mitteeluruum nr 18, registriosa nr 2229550, 161/5175 mõttelist osa kinnistust. Mitteeluruumi üldpind 16,10 m². Kinnistu Haava põik 7 on koormatud korterihoonestusõigustega, mille tähtaeg on 01.01.2040, pindala 1071 m², katastritunnus 18301:001:0048, katastriüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Korterihoonestusõiguse minimaalseks alghinnaks määrata 300.- (kolmsada) eurot;

Varaga tutvumiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Haapsalu Linnavalitsuse linnavara peaspetsialisti Madis Raudsepp'a poole (tel 472 5311, mobiil 5344 5699, e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee);

https://osta-ee.postimees.ee/miteeeluruum-garaaz-16-10-m-haava-poik-7-18-haapsalu-96424732.html?_src=listing 

Korteriomand 23,1 m2, Suur-Lossi tn 9-5, Haapsalu

Korteriomand asukohaga Suur-Lossi tn 9-5, Haapsalu ja kinnistu registriosa numbriga 1928232. Korteriomandi esemeks on ühetoaline korter, üldpindalaga 23,1 m2, moodustades 231/1672 mõttelist osa kinnistust. Korteriomand paikneb katastriüksusel tunnusega 18301:003:0590, pindalaga 587 m2 ja sihtotstarbega 100% elamumaa. Alghind on 15 000.00 (viisteist tuhat) eurot. Enampakkumise tähtaeg on 26.07.2017 kuni 25.08.2017 kell 12.00


Korteriga tutvumiseks palun ühendust võtta:
Madis Raudsepp, tel +372 472 5311, mobiil +372 5344 5699
e-post 
madis.raudsepp@haapsalulv.ee;

https://osta-ee.postimees.ee/korteriomand-23-1-m2-suur-lossi-tn-9-5-haapsalu-96424564.html?_src=listing

Korteriomand 71,3 m2, Jalaka tn 1a-2, Haapsalu

Korteriomand asukohaga Jalaka tn 1a-2, Haapsalu ja kinnistu registriosa numbriga 2208032.

Korteriomandi esemeks on teeninduspind, üldpindalaga 71,3 m2, moodustades 713/18126 mõttelist osa kinnistust. Korteriomand paikneb katastriüksusel tunnusega 18301:010:1100, pindalaga 2248 m2 ja sihtotstarbega 100% elamumaa. Alghind on 19 000.00 (üheksateist tuhat) eurot. Enampakkumise tähtaeg on 26.07.2017 kuni 25.08.2017 kell 12.00;


Korteriga tutvumiseks palun ühendust võtta:
Madis Raudsepp, tel +372 472 5311, mobiil +372 5344 5699
e-post 
madis.raudsepp@haapsalulv.ee;

https://osta-ee.postimees.ee/korteriomand-71-3-m2-jalaka-tn-1a-2-haapsalu-96424496.html?_src=listing

Haapsalu linn müüb elamukrunte Paralepas

18.05.17

Haapsalu linn müüb elamukrunte Paralepas Ungru tee elamukvartali arenduspiirkonnas. Kruntidele on rajatud juurdepääsuteed, elekter ning vee- ja kanalisatsioonivarustus. Hinna sees on kommunikatsioonidega liitumine. Müük toimub elektroonilise enampakkumise teel www.osta.ee keskkonnas. Lisainfo tel +372 5229962.

1. Tulbi tn 16, Haapsalu. 

2. Tulbi tn 18, Haapsalu. 

3. Kuldnoka tn 2, Haapsalu. 

4. Kuldnoka tn 4, Haapsalu. 

5. Lõokese tn 13, Haapsalu. 

6. Lõokese tn 24, Haapsalu. 

7. Lõokese tn 26, Haapsalu. 

Uute maaomanike maamaksukohustus

Haapsalu linnas kinnisvara omavatel isikutel, kes omandasid vara 2015. aastal, tekib maamaksukohustus 1. jaanuarist 2016. Vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse 13. jaanuari 2016 korraldusele nr 17 „Maakasutuste maksustamishindade määramine" on uutel omanikel võimalus tutvuda maa maksustamishindadega Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee: Maakorraldus – Maamaks ja maksustamishind – Maksustamishind 2016) või linnavalitsuse maakorraldusosakonnas (Posti tn 34, Haapsalu, kabinet 2, telefon 472 5322) vastuvõtuaegadel esmaspäeviti 9–12 ja 13.30–16 ning neljapäeviti 9–12.
Sel aastal on maamaks 2,5% maa maksustamishinnast aastas.

Toimetaja: TÕNU PARBUS