Linnavalitsuse liikmed

Urmas Sukles
                                                                  
Urmas Sukles
linnapea
telefon: 472 5301; 502 4529
vastuvõtuaeg: E 13-14
e-post: Urmas.Sukles{ätt}haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus, ravi eriala
töövaldkond: linnavalitsuse juhtimine; Haapsalu linna esindamine; varaliste kohustuste võtmise koordineerimine; rahandus ja eelarve; ettevõtlus; linna areng; sisekontrolli korraldamine; avalikud suhted; muude seaduse ja Haapsalu põhimäärusega pandud ülesannete täitmine.
 
Peeter Vikman
Peeter Vikman
amet:  aselinnapea
telefon:  472 5307; 521 8551
vastuvõtuaeg:  T 10-12
e-post:  Peeter.Vikman{ätt}haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus, elektroonikainsener
töövaldkond: tehniliste infrastruktuuridega seotud tegevus (veevarustus- ja kanalisatsioon, soojamajandus, tänavavalgustus, elekter, teed, tänavad, liikluskorraldus, ühistransport); elamumajandus; linnavara valitsemise ja käsutamise koordineerimine; planeerimisega, muinsuskaitsega, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud linnavalitsuse tegevuse koordineerimine; keskkonnakaitse koordineerimine; linnakeskkond; maakorraldus; riigihanked
 

Liina Põld

 

Liina Põld
amet: aselinnapea
telefon: 472 5308
vastuvõtuaeg: E 13-14
e-post: Liina.Pold{ätt}haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus: halduskorraldus, organisatsioonikäitumine
töövaldkond: haridus; kultuur; noorsootöö; sport; turism; välissuhtlus.
 

Kaja Rootare

 

Kaja Rootare
amet: aselinnapea
telefon: 472 5314
vastuvõtuaeg: E 13-14
e-post: Kaja.Rootare{ätt}haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus; sotsiaaltöö
töövaldkond: sotsiaalhoolekanne; lastekaitse korraldamine; tervishoid.

Helen Rammu

Helen Rammu
amet: aselinnapea
telefon: 472 4447, 5291959
vastuvõtuaeg: E 13-14
e-post: Helen.Rammu{ätt}haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus - maakorraldus
töövaldkond: arengukavad, planeeringud, maaküsimused,
muinsuskaitse, looduskaitse, keskkonnakaitse, jäätmemajandus