Haapsalu linna munitsipaallasteaiad

Haapsalu linna munitsipaallasteaedade põhimäärused

Lasteaed

Aadress

Kontakttelefon

E-post

Lasteaed Pääsumesa

Niine 3/5, Haapsalu, 90505

4 734 366

paasupesa@haapsalu.ee

Lasteaed Päikesejänku

Endla 9, Haapsalu, 90504

4 735 618

paikesejanku@haapsalu.ee

Lasteaed Tareke

Põllu 6, Haapsalu, 90505

4 735 609

tareke@haapsalu.ee

Lasteaed Tõruke

Wiedemanni 12, Haapsalu, 90503

4 735 556

toruke@haapsalu.ee

Lasteaed Vikerkaar

Lihula mnt 13, Haapsalu, 90507

4 755 701

vikerkaar@haapsalu.ee

Ridala lasteaed

Kooli tn 4, Panga küla, 90402

4 732 121

lasteaed@ridala.edu.ee

Uuemõisa Lasteaed-Algkool

Lossi tne 4, Uuemõisa, 90401

4 724 465

info@ula.edu.ee

 

Lasteaed Päikesejänku

Projekt "Väikeste hoid Päikesejänkus"   

Projekti üldine eesmärk on parandada Haapsalu linna lasteaia teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti.

Projekti otsene eesmärk on uute lasteaiakohtade loomine Haapsalu linna, et tagada seadusest tulenev omavalitsuse kohustus võimaldada lapsel saada lasteaiakoht alates

pooleteisest eluaastas.

Projekti raames loodi Haapsalu linna lasteaias Päikesejänku üks rühm alla kaheaastastele lastele.

Selle tulemusena jaotub nii töine kui kodune töökoormus ja vastutus pere majandusliku toimetuleku eest vanemate vahel ühtlasemalt, paraneb naiste positsioon tööturul ning väheneb vaesusrisk.

Projekti kestvus: 01.09.2015 – 31.08. 2018

Projekti taotleja : Haapsalu Linnavalitsus

Projekti toetab    Euroopa Sotsiaalfond meetmest  "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7-aastastele lastele".

Toetuse summa 85 108,46 eurot

Kontakt Haapsalu Linnavalitsus:
Mari-Epp Täht

Haridusnõunik

e-mail: mari-epp.taht{ätt}haapsalulv.ee

+372 4725306

+372 56562456