Haapsalu linna munitsipaallasteaedade põhimäärused

Lasteaed Pääsupesa

Niine 3/5, 90505 Haapsalu
telefon 473 4366
E-mail paasupesa@hot.ee 
www.paasupesa.ee
juhataja Maarika Aru

 

 

Lasteaed Päikesejänku

Endla 9, 90504 Haapsalu 
telefon 473 5618
E-mail paikesejankula@gmail.com
paikesejankula.weebly.com
juhataja 
 

Projekt "Väikeste hoid Päikesejänkus"   

Projekti üldine eesmärk on parandada Haapsalu linna lasteaia teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti.

Projekti otsene eesmärk on uute lasteaiakohtade loomine Haapsalu linna, et tagada seadusest tulenev omavalitsuse kohustus võimaldada lapsel saada lasteaiakoht alates

pooleteisest eluaastas.

Projekti raames loodi Haapsalu linna lasteaias Päikesejänku üks rühm alla kaheaastastele lastele.

Selle tulemusena jaotub nii töine kui kodune töökoormus ja vastutus pere majandusliku toimetuleku eest vanemate vahel ühtlasemalt, paraneb naiste positsioon tööturul ning väheneb vaesusrisk.

Projekti kestvus: 01.09.2015 – 31.08. 2018

Projekti taotleja : Haapsalu Linnavalitsus

Projekti toetab    Euroopa Sotsiaalfond meetmest  "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7-aastastele lastele".

Toetuse summa 85 108,46 eurot

 

Kontakt Haapsalu Linnavalitsus:
Mari-Epp Täht

Haridusnõunik

e-mail: mari-epp.taht@haapsalulv.ee

+372 4725306

+372 56562456

 

 

Lasteaed Tareke

Põllu 6, 90505 Haapsalu 
telefon 473 5609
E-mail lasteaedtareke@hot.ee 
http://tareke.edu.ee/
juhataja:  Riima Velbre

 

 

Lasteaed Tõruke

Wiedemanni 12, 90503 Haapsalu
telefon 473 5556
http://toruke.eu/
E-mail toruke1@hot.ee 
juhataja Lilja Paesüld

 

 

Lasteaed Vikerkaar

 

Lihula mnt 13, 90507 Haapsalu
telefon 475 5701
www.viker.ee 
E-mail sirje@viker.ee 
juhataja Sirje Mänd