KULTUURITOETUSED

5.01.16

 

Kultuuritoetuste eraldamise kord  sätestab kultuuriasutustele, -kollektiividele ja üksikisikutele Haapsalu linna eelarvelistest vahenditest toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste eraldamise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

 

Toetuste andmise eesmärgiks on arendada kultuurialast tegevust Haapsalu linnas ning süvendada kultuurihuvi Haapsalu elanike, sh eelkõige laste ja noorte hulgas.

 

Haapsalu linna eelarvest ettenähtud toetussummad jagunevad:

 

·         Kultuuriürituste organiseerimiseks (sh kultuuriüritustest osavõtu toetus);

·         Kollektiivide tegevustoetus (sh juubelitoetus);

·         Muud juhud.

 

Kultuuriürituste organiseerimise toetusega toetatakse neid asutusi, kollektiive ja üksikisikuid, kes korraldavad Haapsalu linnas toimuvaid üritusi või osalevad olulistel kultuuriüritustel väljaspool Haapsalut. Linnapoolne toetus ei ületa 50% ürituse läbiviimise või osavõtu kuludest.

 

Tegevustoetusega toetatakse kollektiive:

·         kes tegutsevad Haapsalu linna territooriumil;

·         osalevad kohalike ürituste läbiviimisel;

·         esindavad Haapsalu linna mujal Eestis või välismaal.

 

Juubelitoetusega toetatakse seoses juubeli või ametialase saavutusega isikuid ning kollektiive, kes on andnud olulise panuse Haapsalu kultuurielu arendamisse.

 

Muudel juhtudel on võimalik taotleda ühekordset toetust. See on trükiste ja turundusmaterjalide ning muud meediates esinevate projektide ettevalmistamiseks, kus populariseeritakse         Haapsalut.

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS