Koosolekute info

13.06.17


Volikogu juhatuse koosolek:

neljapäeval, 22.06.17 kl 10 volikogu saalis.
Päevakord:
1. Linnavolikogu 30.06.17 istungi päevakorra projekti koostamine.
Juhtivkomisjonide esimehed
2. Muud.
   
                                                                Volikogu alatiste komisjonide koosolekud:

Eelarve- ja rahanduskomisjon -

Haridus- ja kultuurikomsijon -

Planeeringu- ja kommunaalkomisjon -

Sotsiaal- ja õiguskomisjon -

Revisjonikomisjon -

Volikogu 44. istung:

reedel, 30.06.17 kl 14 volikogu saalis.
Päevakord:
1.
 

 

Toimetaja: ELVI PUDA