Koosolekute info

 

Haapsalu Linnavolikogu juhatuse koosolek on neljapäeval, 14. detsembril kell 15 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Haapsalu Linnavolikogu 22.12.2017 istungi päevakorra projekti koostamine.

Komisjoni esimeeste ettepanekute alusel

.

 

TEADE

Haapsalu Linnavolikogu 4. istung on reedel, 24. novembril kell 14 volikogu saalis Posti 34.

Päevakord:

 1. Volikogu liikmete Urmas Koppe ja Lauri Luik arupärimine seoses Haapsalu turuga.
 2. Haapsalu Linnavolikogu 10.11.2017 otsuse nr 12 „Haapsalu Linnavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine" muutmine.
 3. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks.
 4. Vara võõrandamine otsustuskorras (Lihula mnt 7-46, Haapsalu).
 5. Loa andmine vara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks (Haava tn 21a, Haapsalu).
 6. Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Imatra Elekter AS kasuks.
 7. Hüvitiste maksmine.
 8. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine.
 9. Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.
 10. Ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid.
 11. Haapsalu linna ametiasutuste palgajuhend.
 12. Volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmine.
 13. Läänemaa Omavalitsuste Liidu juhtorganitesse esindaja nimetamine.