Päevakorra teated

TEADE

Haapsalu Linnavolikogu 11. istung on reedel, 29. juunil kell 12 Puise Nina külalistemajas, Puise küla, Haapsalu linn

Päevakord:

1. Haapsalu linna 2018. aasta esimene lisaeelarve - esimene lugemine.

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjon

2. Ridala valla üldplaneeringu muutmine ja täpsustamine – esimene lugemine

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu-ja kommunaalkomisjon

3. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Niine tn 49, Haapsalu linn).

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu-ja kommunaalkomisjon

4. Detailplaneeringute koostamise lõpetamine.

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu- ja kommunaalkomisjon

5. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Piiu ja Piiumäe, Mäeküla, Haapsalu linn).

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu- ja kommunaalkomisjon

6. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Uue-Sauna, Mägari küla, Haapsalu linn.

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu- ja kommunaalkomisjon

7. Katastriüksustele uute sihtotstarvete määramine.

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu- ja kommunaalkomisjon

8. Loa andmine hanke „Täiskasvanute varjupaiga teenus" läbiviimiseks.

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjon

9. Haapsalu Linnavolikogu 23.02.2018 määruse nr 14 „2018. aastal makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad" muutmine.

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjon

10. Volituste andmine.

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjon

11. Lepingu sõlmimine MTÜ-ga Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjon

12. Linnavalitsuse infotund.
Ettekandja:                 linnavalitsus

13. Haapsalu linna 2018. aasta esimene lisaeelarve - teine lugemine.

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjon

14.Ridala valla üldplaneeringu muutmine ja täpsustamine - teine lugemine

Ettekandja:                 linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu-ja kommunaalkomisjon

 

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees