Koalitsioonilepe Haapsalu linnas aastateks 2013-2017

13.03.14

Eesti Reformierakonna valimisnimekirja ja Eesti Keskerakonna valimisnimekirja koalitsioonileping

Haapsalu linnas aastateks 2013-2017

 

 

Reformierakonna valimisnimekirja ja Eesti Keskerakonna valimisnimekirja koalitsioonileping

on koostatud lähtuvalt 2013. aasta kohalike omavalitsuse valimistel antud valimislubadustest, ühistest kavatsustest ja heast tahtest.

 

Haridus

 

Renoveerime Haapsalu Linna Algkooli ja Haapsalu Põhikooli koolihooned.

Remondime Nikolai kooli ning kindlustame soovijatele venekeelse alg- ja põhihariduse.

Tagame alates 2014/2015 õppeaastast Haapsalu linna lastele lapsevanema osaluseta tervisliku koolitoidu põhikoolides.

Tagame linna lasteaedades ja koolides tugisüsteemide (psühholoogi, eripedagoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi) teenuse kättesaadavuse.

Tõstame linna allasutuste töötajate palka nelja aasta jooksul vähemalt 25%.

Teeme uue õppekeskkonna muusika- ja kunstikoolile.

Suurendame ranitsatoetuse kahekordseks.

Teeme Haapsalu linna õpilastele vajaduspõhise bussisõidu linnaliinidel piletivabaks.

Arendame Innovatsioonikeskust.

 

Linnakeskkond

 

Rekonstrueerime aastas vähemalt 0,5 km kõnniteid.

Remondime Metsa tänava.

Remondime koostöös riigiga Tallinna mnt – Jaama tänava (lahenduse saab ka Tamme tn ristmik).

Loome vabade majade, korterite ja äripindade andmebaasi linnavalitsuse juurde.

Aitame planeerida ja korrastada kortermajade vahelist teedevõrku.

Kutsume korrale heakorrastamata kinnistute omanikud.

Hoiame linnavõimust sõltuvad kommunaalkulud kontrolli all.

Loome paremad tingimused liikumiseks ratastooli ja lastevankritega, olles eestvedajateks, et Haapsalu linnas asuvad asutused teeksid end paremini ligipääsetavateks.

Teeme kergliiklusteed Väikese Viigi ümber ja Promenaadilt Uuemõisa.

Arendame Promenaadi kallasrada sadamate suunas.

Jätkame Haapsalu merevärava korrastamist ja rajame avaliku sadama koos slipiga Bürgermeister Holmile.

Korrastame lossiplatsi kuurordile vääriliseks esindusväljakuks.

Korrastame raekoja pargi.

Korrastame Krahviaia parki.

Arendame Haapsalu supelrandu.

Kaasajastame Haapsalu turu kauplemistingimused.

Ehitame Ants Laikmaa pargipaviljoni.

Algatame munitsipaaleluaseme programmi.

Parandame Haapsalu ees– ja tagalahe keskkonnaseisundit.

Tagame lemmikloomade varjupaigale suurema toetuse ning kontrolli tegevuse üle.

 

 

Kultuur

 

Elustame Cirillus Kreegi pärandi ja seome üritused tema sünniaastapäevaga.

Muudame jäätee Haapsalu talviseks kaubamärgiks.

Aitame kaasa SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid arendamisele.

Algatame koostöös kohvikutega „Haapsalu koogifestival".

Taastame Haapsalu Kaunistamise Seltsi tegevuse.

Toetame Haapsalu salli traditsiooni ja arendame sallimuuseumist rahvusvahelise kõlapinnaga pitsikeskuse.

Paneme ka talvel Haapsalu elama ja toetame linna ettevõtteid suveväliste ürituste korraldamisel (Vene Laat, Talvekontserdid, Talvine Valge Daam, Talveõhtud vanalinna kohvikutes jne)

Digitaliseerime kultuurikeskuse kino.

Teeme Jaani tn 2 asuvasse hoonesse Loomekeskuse.

 

Sport

 

Ehitame Spordihalli invaspordile, kergejõustikule, vehklejatele ja lauatennisele.

Toetame Haapsalu ja Läänemaa esindusvõistkondi nende osalemisel Eesti Meistrivõistlustel.

Arendame skateparki.

Rajame Haapsallu seikluspargi.

 

Sotsiaal

 

Tagame heatasemelise arstiabi kättesaadavuse Haapsalus.

Arendame sotsiaal- ja hoolekandeteenuste kättesaadavust.

Toetame puuetega inimeste abivahendite omafinantseeringu tasumist.

Riik ja regionaalpoliitika.

Toetame ühinemist Ridala vallaga.

Taotleme olulise riigiasutuse toomist Haapsallu.

Taotleme kiiret rongiühendust Tallinnaga.

 

 

 

Eesti Reformierakonna nimel:                               Eesti Keskerakonna nimel:

 

Urmas Sukles                                                            Jaanus Karilaid

 

Kalju Aigro                                                               Peeter Vikman

 

05. november 2013

 

Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna koalitsioon taotleb koalitsioonilepingule ka kõigi teiste Haapsalu linnavolikogu liikmete toetust.

Koalitsioonilepingu muutmine ja lõpetamine on koalitsiooni kuuluvate erakondade fraktsioonide liikmete üldkoosoleku pädevuses.

 

Koalitsioonilepingu juurde kuulub lepingu lisa.

 

Eesti Reformierakonna valimisnimekirja ja Eesti Keskerakonna valimisnimekirja koalitsioonileping Haapsalu linnas aastateks 2013-2017

 

Lepingu lisa

 

 

Volikogu esimees, linnapea

Kandidaatide esitamine.

Linnavolikogu esimehe kandidaadi esitab volikogule Eesti Keskerakond.

Linnavolikogu aseesimehe kandidaadi esitab volikogule Eesti Reformierakond.

Linnapea kandidaadi esitab volikogule Eesti Reformierakond.

 

Linnavalitsuse liikmed

Linnavalitsus on 4-liikmeline:

Linnapea, 3 aselinnapead.

Linnapea teeb ettepaneku volikogule kinnitada 3 aselinnapead, kaks kandidaati esitab Eesti Keskerakond ja ühe kandidaadi esitab Eesti Reformierakond.

 

Volikogu komisjonide esimehed

Koalitsioon esitab volikogule komisjonide esimeeste kandidaadid järgmiselt:

Kommunaalkomisjon - Eesti Reformierakond

Kultuurikomisjon - Eesti Keskerakond

Rahanduskomisjon - Eesti Reformierakond

Õiguskomisjon - Eesti Keskerakond

 

Koalitsioon teeb Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ettepaneku esitada kandidaat revisjonikomisjoni esimehe kohale.

 

 

Eesti Reformierakonna nimel:                               Eesti Keskerakonna nimel:

Urmas Sukles                                                            Jaanus Karilaid

 

Kalju Aigro                                                               Peeter Vikman

Toimetaja: TÕNU PARBUS