Nõustamisteenused

4.03.15

Hingerõõm http://www.hingeroom.ee/

Hanna-Brett Lepplaid http://lepplaid.wix.com/lepplaid

Läänemaa Rajaleidja keskus http://www.rajaleidja.ee/laanemaa/

Läänemaa Kriisiabikeskus http://www.hot.ee/kriisiabikeskus/

 Pilootprojekt Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu http://sotsiaalkindlustusamet.ee/projektid/

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Kasulikud viited

4.03.15

Sotsiaalministeeriumi koduleht http://www.sm.ee

Eesti Puuetega Inimeste Koda http://www.epikoda.ee

Sotsiaalkindlustusamet http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi http://www.ohvriabi.ee

Lasteabi http://www.lasteabi.ee

Läänemaa Punane Rist http://www.redcross.ee/et/laanemaa.html

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda http://lpik.eu/

Eesti Lasterikaste Perede Liit http://www.lasterikkad.ee/

Läänemaa Invaühing https://www.facebook.com/laaneinvayhing

Lastekaitse Liit http://www.lastekaitseliit.ee/

Eesti Vähiliit http://cancer.ee/

 

Abivahenditega tegelevad firmad:

Invaru OÜ http://www.invaru.ee

Terviseabi OÜ http://www.terviseabi.ee

Tehnilise Ortopeedia ja Rehabilitatsiooni Keskus Gadox http://www.gadox.ee

HNRK Abivahendikeskus OÜ http://abivahendikeskus.hnrk.ee

Silmalaegas Nägemisvahendite Keskus http://silmalaegas.laegas.ee

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS