Kalmistud

Haapsalu linnas maetute üle arvestuse pidamine toimub üleeestilises kalmistute registris Haudi, mille leiab aadressilt www.kalmistud.ee. Haapsalu Metsakalmistule maetute andmed on kaardistatud. Andmete täpsustamine registris veel toimub, kõik täpsustavad andmed on maakorraldusosakonnale teretulnud! Haapsalu Vana kalmistu maetute kaardistamine teostatakse 2013. aastal.

OÜ Haapsalu Linnahooldus haldab Haapsalu Linnavalitsusega sõlmitud lepingu kohaselt kahte Haapsalu kalmistut:

  1. Vana kalmistu
  2. Metsakalmistu

Kalmistu kontor aadressil Kalmistu tn 2 on avatud E-R 8-16.

Täpsem info telefonil 47 55 191

Katrin Rannamäe

Mobiil. 56 24 24 37

E-mail: Katrinrannamae@hlhooldus.ee

http://www.hlhooldus.ee/?kalmistuteenused,26