Linnavolikogu 7. koosseisu juhatus

21.02.17

Andreas Rahuvarm, volikogu esimees

Kalju Aigro, volikogu aseesimees

Helle Saarsoo, sotsiaal- ja õiguskomisjoni esimees

Lauri Väli, planeeringu- ja kommunaalkomisjoni esimees

Alo Lõps, eelarve- ja rahanduskomisjoni esimees

Heikki Sool, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees

Valdo Maisalu, revisjonikomisjoni esimees

Mati Seppi, Reformierakonna fraktsiooni esimees

Merle Mäesalu, IRL-i fraktsiooni esimees

Riima Velbre, Keskerakonna fraktsiooni esimees


 

 

Toimetaja: ELVI PUDA

Linnavolikogu 7. koosseisu eelarve- ja rahanduskomisjon

Linnavolikogu 7. koosseisu planeeringu- ja kommunaalkomisjon

3.06.15

Lauri VÄLI
planeeringu- ja kommunaalkomisjoni esimees
510 9304
lauri.vali@eesti.ee

Andrei TšEREPANOV
planeeringu- ja kommunaalkomisjoni aseesimees
andrei@fixum.ee

Kalju AIGRO
planeeringu- ja kommunaalkomisjoni liige
kalju@atelekter.ee

Tiit MOOR
planeeringu- ja kommunaalkomisjoni liige
tiit.moor@gmail.com

 

 

Toimetaja: ELVI PUDA

Linnavolikogu 7. koosseisu haridus- ja kultuurikomisjon

Linnavolikogu 7. koosseisu revisjonikomisjon

Valdo MAISALU
revisjonikomisjoni esimees
503 7225
maisalu@hot.ee

Riho LEPP
revisjonikomisjoni aseesimees
riho.lepp@gmail.com

Riima VELBRE
revisjonikomisjoni liige
riima.velbre@haapsalulv.ee

Anne VALMET
revisjonikomisjoni liige, auditikomitee ekspert al. 20.06.2014 HLVk otsus nr 67 
5380 3836