Jõulukaunistuste konkurss 2016

    Konkursi „Haapsalu jõulukaunistused 2016" läbiviimise juhend 


1. Jõulukaunistuste konkurss korraldatakse linna parimate teemakujundusega vaateakende, hoonete ja kinnistute väljaselgitamiseks eesmärgiga tunnustada isikute tegevust, kes on panustanud enda aega ja vahendeid linnakeskkonna kaunimaks ja vaheldusrikkamaks muutmisel.

2. Tunnustamist väärivaid, Haapsalu linnas asuvaid objekte, võivad (vaateakende kujundusi, hoonete fassaadide lahendusi või kinnistute sh piirete, puude, haljasalade jms kujunduslahendusi) esitada kõik linlased.

3. Ettepanekud tuleb esitada kas kirjalikult (aadressil Posti 34) või e-postiga (info@haapsalulv.ee) kuni 22. detsembrini. Võimalusel esitada registreerimisel foto esitatavast kujundusest. Täiendav info 47 25 323.

4. Juhul, kui esitatav objekt ei ole esitaja omandis, kooskõlastatakse konkursil osalemise ettepanek objekti omanikuga. Objekti omanikuga on võrdsustatud objektivaldaja või kasutaja. 

4. Jõulukaunistuste hindamine toimub kolmes kategoorias:
4.1. asutused ja ettevõtted, sh kauplused ja kohvikud;
4.2. elamud;
4.3. lasteaiad, koolid, huvikoolid.

5. Hinnatakse ainult avalikku linnaruumi eksponeeritud vaateaknaid ning hoonete ja kinnistute välidekoratsioone.

6. Konkursil hinnatakse jõulukujunduse:
6.1 teemapärasust;
6.2 ideed ja omapära;
6.2 teostust;
6.3 sobivust ümbritsevasse linnaruumi.

7. Igas kategoorias antakse parimatele auhind. Preemia fond on 600 eurot.   

Linnavalitsus jätab endale õiguse sõltuvalt osalemise aktiivsusest ja esitatud tööde tasemest jagada preemiad ümber ja suurendada tunnustatavate arvu.

8. Linnavalitsuse poolt kinnitatud žürii teeb esitatud objektide ülevaatuse ja esitab konkursi tulemused linnavalitsusele kinnitamiseks.  

9. Konkursi võitjad otsustatakse hiljemalt 15. jaanuariks 2017 ja nende nimed avalikustatakse linna veebilehel ja ajakirjanduse vahendusel.

10. Linnavalitsus korraldab auhindade üleandmise.