Hulkuvad loomad

Haapsalu linn korraldab hulkuvate loomade püüdmist ja pidamist vastavalt Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise korrale.

NB! Ärge toitke hulkuvaid loomi, sest kui seda teha, muutub loom sellest sõltuvaks ja Teie olete vastutavad selle looma ees. Kui hulkuvaid loomi toidetakse, siis teeb see püüdmise raskemaks (täis kõhuga kass/koer ei pruugi sööda peale välja tulla). Kui Te toidate hulkuvaid loomi, siis tuleb ka nendega tegeleda - koristama nende poolt tekitatud reostuse. Kui te hulkuvat looma enda vastutada ei taha, siis tuleb kutsuda loomapüüdjad.

Iga linna peal ringi liikuva kassi pärast ei tasu ka kohe loomapüüdja välja kutsuda, sest see võib olla kellegi kass, kes teeb oma igapäevaseid ringe. Kui on kahtlus et loom on hädas (teeb hädakisa) või alatoidetud, siis teavitage sellest linnavalitsuse keskkonnaspetsialistile.

 

Varjupaigad

Haapsalu linna haldusalas tegutseb kaks varjupaika:

1. Vilkla varjupaik - seal tegutseb Varjupaikade MTÜ Läänemaa loomade varjupaik. Rohkem teavet nende tegevusest leiate:

http://varjupaik.ee/varjupaigad/laanemaa/ - koduleht 

https://www.facebook.com/laanemaavarjupaik/ - facebook

Kontakt: Kaja Maisalu (tel. 5238957, e-post: laanemaa@varjupaik.ee)

 

2. Tulbi varjupaik - sealset tegevust haldab Haapsalu Linnahooldus OÜ. Rohkem teavet nende tegevuse kohta leiate:

https://www.facebook.com/Haapsalu-Loomade-varjupaik/ - facebook

http://www.haapsaluloom.ee/ - koduleht

Kontakt: Alo Lõps (e-post: alolops@hlhooldus.ee)