Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Niine 49 korterelamu põhiprojektile ekspertiisi tegemine ". Hanke eesmärgiks on korterelamu põhiprojektile ekspertiisi...

Alla lihthanke piirmäära hange „Niine 49 korterelamu põhiprojektile ekspertiisi tegemine“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Niine 49 korterelamu põhiprojektile ekspertiisi tegemine ". Hanke eesmärgiks on korterelamu põhiprojektile ekspertiisi...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise Haapsalu linnas Vaikne kallas 3/Väikese viigi haljasala kinnistul asuva C.Kreegi monumendi ümbruse rekonstrueerimiseks. Hanke...

Hinnapakkumise küsimine C.Kreegi monumendi ümbruse rekonstrueerimiseks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise Haapsalu linnas Vaikne kallas 3/Väikese viigi haljasala kinnistul asuva C.Kreegi monumendi ümbruse rekonstrueerimiseks. Hanke...

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „Haapsalu Algkooli hoone projekteerimistööd "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on koostada Haapsalu Algkooli hoone...

Avatud menetlusega riigihange „Haapsalu Algkooli hoone projekteerimistööd“

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „Haapsalu Algkooli hoone projekteerimistööd "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on koostada Haapsalu Algkooli hoone...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Kase ja Jalaka tänavate teekatete osaliseks rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.05.2019 kell 12:00 . ...

Hinnapakkumuste küsimine Haapsalu linnas Kase ja Jalaka tänava osaliseks rekonstrueerimiseks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Kase ja Jalaka tänavate teekatete osaliseks rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.05.2019 kell 12:00 . ...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Haapsalu linna üleujutusriskide maandamise uuringute teostamiseks. Hanke eesmärgiks on üleujutusohu riskipiirkonna merepiiri ca 8km...

Lihthange „Haapsalu linna üleujutusriskide maandamise uuringud“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Haapsalu linna üleujutusriskide maandamise uuringute teostamiseks. Hanke eesmärgiks on üleujutusohu riskipiirkonna merepiiri ca 8km...

Haapsalu Linnavalitsus algatas alla lihthanke piirmäära hanke  „ Posti 34 hoone jahutussüsteemide paigaldustööd "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on jahutada Haapsalu...

Alla lihthanke piirmäära hange „Posti 34 hoone jahutussüsteemide paigaldustööd“

Haapsalu Linnavalitsus algatas alla lihthanke piirmäära hanke  „ Posti 34 hoone jahutussüsteemide paigaldustööd "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on jahutada Haapsalu...

Haapsalu linnavalitsus küsib hinnapakkumust, keskkonnaministri 25.05.2018 määruse nr 13 Meetme „Üleujutusohu riskide maandamine" projekti „Haapsalu linna üleujutusriskide maandamine", Korduva...

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Korduva üleujutusega piiri määramise töödele – uuringutele.

Haapsalu linnavalitsus küsib hinnapakkumust, keskkonnaministri 25.05.2018 määruse nr 13 Meetme „Üleujutusohu riskide maandamine" projekti „Haapsalu linna üleujutusriskide maandamine", Korduva...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Kuuse tänava kergliiklustee ehitamiseks. Kergliiklustee asub Haapsalu linnas, Kuuse tn-l ja loob ühenduse Uuemõisa, Tallinna mnt ja...

Riigihange „Kuuse tänava kergliiklustee ehitamise 2. etapp“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Kuuse tänava kergliiklustee ehitamiseks. Kergliiklustee asub Haapsalu linnas, Kuuse tn-l ja loob ühenduse Uuemõisa, Tallinna mnt ja...

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „ Uuemõisa tööstusalal kaugküttetorustiku rajamine "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on Uuemõisa põhjapoolse...

Avatud menetlusega riigihange „Uuemõisa tööstusalal kaugküttetorustiku rajamine“

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „ Uuemõisa tööstusalal kaugküttetorustiku rajamine "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on Uuemõisa põhjapoolse...

Haapsalu Linnavalitsus kutsub teid esitama pakkumust lihtmenetlusega hankele, mille eesmärk on soetada kaks serverarvutit. Pakkumise esitamise tähtaeg 29.04.2019 kell 12.00 ...

LIHTMENETLUS SERVERIHANGE 2019

Haapsalu Linnavalitsus kutsub teid esitama pakkumust lihtmenetlusega hankele, mille eesmärk on soetada kaks serverarvutit. Pakkumise esitamise tähtaeg 29.04.2019 kell 12.00 ...

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „ Uuemõisa tööstuspiirkonna kruntide elektrivarustuse rajamine "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on Uuemõisa...

Avatud menetlusega riigihange „Uuemõisa tööstuspiirkonna kruntide elektrivarustuse rajamine

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „ Uuemõisa tööstuspiirkonna kruntide elektrivarustuse rajamine "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on Uuemõisa...

Haapsalu Linnavalitsus alustab mai kuu esimesel nädalal Holmi kallas, Kaluri ja Westmeri tänavate rekonstrueerimisega. Käesoleva hinnapakkumuse küsimise eesmärgiks on sõlmida leping...

Hinnapakkumuse küsimine Holmi kallas, Kaluri ja Westmeri tänavate rekonstrueerimise ja tänavavalgustuse paigaldamise omanikujärelevalve teostamiseks

Haapsalu Linnavalitsus alustab mai kuu esimesel nädalal Holmi kallas, Kaluri ja Westmeri tänavate rekonstrueerimisega. Käesoleva hinnapakkumuse küsimise eesmärgiks on sõlmida leping...

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „ Haapsalu Põhikooli ehitustööd "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on Haapsalu laste õpitingimuste parandamiseks...

Avatud menetlusega riigihange „Haapsalu Põhikooli ehitustööd“

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „ Haapsalu Põhikooli ehitustööd "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on Haapsalu laste õpitingimuste parandamiseks...

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „F.J.Wiedemanni 4 fassaadide renoveerimine II etapp "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on teostada Haapsalu...

Riigihange „F.J.Wiedemanni 4 fassaadide renoveerimine II etapp“

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „F.J.Wiedemanni 4 fassaadide renoveerimine II etapp "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on teostada Haapsalu...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Aiandi tänaval (katastriüksus nr 67401:009:0165) sademeveekanalisatsiooni rajamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on...

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Aiandi tänava sademeveekanalisatsiooni rajamiseks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Aiandi tänaval (katastriüksus nr 67401:009:0165) sademeveekanalisatsiooni rajamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on...

Haapsalu linnavalitsus küsib hinnapakkumust, keskkonnaministri 25.05.2018 määruse nr 13 Meetme „Üleujutusohu riskide maandamine" projekti „Haapsalu linna üleujutusriskide maandamine", Korduva...

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Korduva üleujutusega piiri määramise töödele–uuringutele

Haapsalu linnavalitsus küsib hinnapakkumust, keskkonnaministri 25.05.2018 määruse nr 13 Meetme „Üleujutusohu riskide maandamine" projekti „Haapsalu linna üleujutusriskide maandamine", Korduva...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke kohalike teede pindamiseks 2019. aastal. Töö käsitleb kruuskattega ja freespurust kattega teede tolmuvaba katte ehitust eelpuistega...

Lihthange „Haapsalu linna kohalike teede pindamine 2019“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke kohalike teede pindamiseks 2019. aastal. Töö käsitleb kruuskattega ja freespurust kattega teede tolmuvaba katte ehitust eelpuistega...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu supelrandades rannavalveteenuse osutamiseks aastatel 2019-2022. Hanke eesmärgiks on Haapsalu linna supelrandades...

Riigihange „Haapsalu supelrandades rannavalveteenuse osutamine 2019-2022“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu supelrandades rannavalveteenuse osutamiseks aastatel 2019-2022. Hanke eesmärgiks on Haapsalu linna supelrandades...

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke EU Interreg Baltic Sea Region projekti "Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal"...

Alla lihthanke piirmäära hange Haapsalu linna sademevee geodeetilistele uurimistöödele

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke EU Interreg Baltic Sea Region projekti "Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal"...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke „Planeerimiskonsultandi leidmine Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ koostamiseks".   Riigihanke eesmärk on leida...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke „Planeerimiskonsultandi leidmine Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ koostamiseks“.

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke „Planeerimiskonsultandi leidmine Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ koostamiseks".   Riigihanke eesmärk on leida...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 5