Geodeesia

19.02.16

Geoveeb – geodeetiliste uurimistööde ja teostusmõõdistuste andmebaas, mis sisaldab Haapsalu linna territooriumil teostatud geodeetilisi uurimistöid ja teostusmõõdistusi millele on ligipääs omavalitsuse ametnikel kui ka nende poolt volitatud mõõdistusfirmadel.

Läbi geoveebi teostame kvaliteedikontrolli geodeetilistele mõõdistustele vastavalt määrusele: "Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord"

·          Geoveebi peavad olema registreeritud kõik geodeetilised mõõdistustööd, mis on teostatud omavalitsuse territooriumil vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse määrusele 20.10.2010 nr 20 „Haapsalu geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord..

·          Geoveebi funktsiooniks on mõõdistuste registreerimine ja ala sidumine linna kaardiga (tekstiline info + digitaalsed mõõdistusfailid) ning antud ala ulatuses on kasutajal võimalik alla laadida varasemaid mõõdistusfaile. Veebirakendus sisaldab otsingusüsteemi, mis töötab nii teksti- kui kaardiinfo põhjal.

Haapsalu linna kaardirakendus

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS