« Tagasi

Turvalepa looduskaitseala moodustamise väljatöötamise kavatsusest teavitamine

Keskkonnaamet kavatseb moodustada Lääne-Nigula vallas juba praegu kaitse all oleva EhmjaTurvalepa hoiuala idaosa põhjal Turvalepa looduskaitseala. Praeguse Ehmja-Turvalepa hoiuala lääneosa on kavas kaitsta jätkuvalt hoiualana, mis jääb osaliselt Haapsalu linna Võnnu, Uneste, Rummu ja Litu küla maadele. Seoses Turvalepa looduskaitseala moodustamisega muudetakse hoiuala piire ja kaitse-eesmärke ning tehakse ettepanek nimetada Ehmja-Turvalepa hoiuala ümber Arumetsa hoiualaks. 
 
Keskkonnaametis on ette valmistatud Turvalepa looduskaitseala moodustamise väljatöötamise kavatsuse.  Materjal on kättesaadav ka Keskkonnaameti Haapsalu kontoris (Kiltsi tee 10) ning allalaetav Keskkonnaameti veebilehelt www.keskkonnaamet.ee. 
 
Ootame Teie tagasisidet ning põhjendatud ettepanekuid hiljemalt 24.08.2018. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline. Väljatöötamise kavatsust puudutav arutelu toimub 06.09.2018 kell 14.00 Lääne Nigula valla Taebla vallamajas, kus tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja Keskkonnameti vastuseid ettepanekutele. 
 
Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil, mis eeldatavalt toimub järgmise aasta esimeses pooles. 
 
Täiendav info: kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist Elle Puurmann  (tel 472 9430, 517 4811, e-post elle.puurmann@keskkonnaamet.ee).