« Tagasi

Konkurss keskkonnaspetsialisti ametikoha täitmiseks

Konkurss keskkonnaspetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab konkursi keskkonnaspetsialisti ametikoha täitmiseks.

 

Teenistusülesannete kirjeldus:

-          jäätmemajanduse ja keskkonnateadlikkuse küsimustega tegelemine;

-          keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise tagamine ja nendest kinnipidamise korraldamine;

-          heakorra- ja haljastusalaste küsimustega tegelemine.

 

Nõuded kandidaadile:

-          Erialase kõrghariduse omamine või töökogemus keskkonnakorralduse töövaldkonnas.

-          Eesti keel kõnes ja kirjas B2, vene keel B1, inglise keel B1 

-          Hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike programmide ning andmekogude kasutamise oskus.

-          Hea suhtlemis- ja väljendusoskus, otsustus- ja vastutusvõimelisus, kohusetundlikkus, paindlikkus ning hea pinge taluvus.

-          B- kategooria autojuhiload (või omandamisel).

 

Dokumendid kandideerimiseks:

-          elulookirjeldus;

-          motivatsioonikiri;

-          nõuetele vastavust tõendavad dokumentide koopiad;

-          muud dokumendid, mida kandidaat peab olulise.

 

Dokumendid esitada 31. juuliks 2017,
 kontakt: Sirli Vaksmann sirli.vaksmann@haapsalulv.ee, tel +3724725300