« Tagasi

Haapsalu lasteaed Vikerkaar direktori konkurss

Haapsalu Linnavalitsus

kuulutab välja konkursi

Haapsalu lasteaed Vikerkaar direktori

ametikoha täitmiseks.

 

 

Kandidaadile esitatavad  kvalifikatsiooninõuded:

 

Lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid.

 

Kandideerijatel esitada:

·         kirjalik avaldus;

·         motivatsioonikiri milles on kirjeldatud olulisemad eesmärgid lähiaastateks;

·         elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

·         ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

·         kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

 

Lasteaia asukoht: Lihula mnt 13, Haapsalu

 

Dokumendid esitada hiljemalt  9. mail 2017 e-posti aadressile: hlv@haapsalulv.ee.

 

Täiendav teave:
47 25 306
Mari-Epp Täht
Haapsalu linna haridusnõunik