Hea metsaomanik, 28. maist 8. juunini saab küsida toetust valgustus- ja harvendusraiete tegemiseks noores metsas.

Noore metsa hooldamisega kasvatad oma metsa väärtust. 28. maist 8. juunini saab küsida toetust valgustus- ja harvendusraiete tegemiseks noores metsas. Toetuse taotlemiseks võta...

Septembris 2018 on EELK Perekeskuses algamas programm “Mehed päriselt”".

Tartu ülikooli rakendusuuringute keskuses arendatud Sisemise kindluse programm "Mehed päriselt" on neljakuuline perevägivalla ja lähisuhte vägivalla tõkestamise programm, mille käigus mehed...

Lihthange „Lihula mnt 12 lammutus- ja ümberehitustööde omanikujärelevalve“

Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthanke „Lihula mnt 12 lammutus- ja ümberehitustööde omanikujärelevalve" läbiviimise. Hanke eesmärgiks on Haapsalus Lihula mnt 12 asuva Haapsalu Nikolai...

Avatud hankemenetlusega riigihange „Haapsalu linnas hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaigateenuse tellimine 2018-2023"

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud hanke „Haapsalu linnas hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaigateenuse tellimine 2018-2023" (viitenumber 197930). Hanke eesmärgiks on leida Haapsalu...

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Ungru tee osaline rekonstrueerimine

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Ungru tee (Teeregistri nr 1830100) lõigu 0,675 – 1,790 km osaliseks rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on...

Riigihange „Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži ruumide ümberehitustööd“

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke „Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži ruumide ümberehitustööd". Hanke eesmärgiks on Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži ruumide...

Tule õpilasmaleva rühma ! Muudetud !

Avalduse täitmine

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Luha tänava sademeveekanalisatsiooni rajamiseks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Luha tänava kinnistul nr 2878932, katastriüksusel nr 18301:007:0043 sademeveekanalisatsiooni rajamiseks ja tee ehituseks. ...

Käimas on Päästeameti veeohutuskampaania „Hoia Silm Peal“

Veeohutuskampaania „Hoia Silm Peal", mis kutsub inimesi üles koduses keskkonnas olevaid ohte märkama, oma lähedastel silma peal hoidma ning seeläbi võimalikke õnnetusi vältima. Kõik...

14-16. mai on sotsiaalosakond suletud!

14-16. mai on sotsiaalosakond suletud. Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast!

Juba homme jooksevad ligi 300 Läänemaa noort liikumisvõime kaotanud laste ravi toetuse nimel.

Neljapäeval, 10. mail toimub samaaegselt 25 linnas üle-eestiline kolmeteistkümnendat korda heategevuslik Teatejooks, mis toob liikumisvõime kaotanud laste ravi toetuse nimel jooksma üle 12 000...

Kaitsevägede suurõppus Siil muudab reede keskpäevast pühapäeva keskpäevani Haapsalu vanalinna liikluskorraldust.

Kaitsevägede suurõppus Siil muudab reede keskpäevast pühapäeva keskpäevani Haapsalu vanalinna liikluskorraldust. Kaitseliid Lääne maleva instruktori Jüri Tõnisma sõnul suletakse reedel kl 12...

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

  Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017...

Detailplaneeringu kehtestamine

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas 27.04.2018 istungil otsusega nr 57 Paralepa alevikus Tina tn 2 asuva kinnistu detailplaneeringu. Planeeritud on 1306 m 2 suurune hoonestamata elamumaa...

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Haapsalu Linnavolikogu lõpetas 27.04.2018 istungil otsusega nr 56 Herjava külas Rehe tn 3 asuva kinnistu koostamise detailplaneeringu.   Ridala Vallavolikogu algatas 22.09.2005 otsusega...

Muutus pakendikoti teenuse piirkond

Muutus pakendikoti teenuse piirkond Haapsalu Linnavalitsus ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) uuendasid omavahel lepingut ja sellega suurenes ka pakutava pakendikoti teenuse...

Tööpakkumine sotsiaaltöötaja ametikoha täitmiseks

Haapsalu Linnavalitsus   Pakutav ametikoht   SOTSIAALTÖÖTAJA ...

Muudatused liikluskorralduses Haapsalu vanalinnas

1.maist hakkab Haapsalu vanalinnas kehtima suvine liikluskorraldus, mis toob muudatusi autode liikumises Karja tänaval ning suunab ühistranspordiliikluse sealt eemale. Ümberkorraldused on...

Niine tn 49 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavolikogu võttis 27.04.2018 istungil otsusega nr 64 vastu Niine tn 49 kinnistu detailplaneeringu.   Planeeritakse 4110 m 2 suurust Eesti Vabariigi omandis olevat...

Loomade karjatamiseks maa-ala rendile andmise enampakkumine

Haapsalu Linnavalitsus annab enampakkumise korras tähtajaliselt rendile maa-ala Tagalahe ääres loomade karjatamiseks. 1. Renditava ala kogupindalaga on 17,2 ha vastavalt asendiskeemile (vt....