« Tagasi

Värviline Haapsalu 2017-2018

Konkurss "Värviline Haapsalu 2017-2018" juhend

 

 

1.      Üldsätted

1.1  Konkursi läbiviimise eesmärgiks on ühineva Haapsalu linna ja Ridala valla majaomanike innustamine hoonete ja piirdeaedade korrastamisel ning värvimisel tähistamaks Eesti Vabariik 100.

1.2  Konkurss toimub 01. aprillist 2017 kuni 01. oktoobrini 2018.aastal.

1.3  Konkursil võivad osaleda kõik juriidilised või füüsilised isikud, kes soovivad värvida ja remontida Haapsalu linnas või Ridala vallas asuvat hoonet ja /või piirdeaeda.

1.4  Paremini remonditud ja värvitud majade, piirete omanikele antakse preemiad.  Preemiafond on 1500 eurot.

1.5  Konkursil osalejatel on võimalus saada soodustusi järgnevatelt kampaaniat toetavatelt ettevõtetelt:

-          Akzo Nobel Baltics AS (20% soodustust)

-          AS Tikkurla (20% soodustust)

-          Stokker Haapsalu (12% soodustust tavahindadelt)

-          Cramo Tööriistakeskus  (20% soodustust tööriistade rendist)

-          Haapsalu Uksetehas AS (10% allahindlust tootevalikust)

 

Hinnasoodustust saab taotleda Haapsalu Linnavalitsuse või Ridala Vallavalitsuse poolt   kooskõlastatud taotluse esitamisel.    

 

2.      Konkursi läbiviimine

2.1  Konkursil osalemiseks esitab hoone omanik vormikohase kirjaliku taotluse (lisa 2) kas  Haapsalu Linnavalitsusele või Ridala vallavalitsusele.

Taotluse osalemiseks ja värvipassi saamiseks saab esitada kas paberkandjal või digitaalselt (e-posti aadressidele hlv@haapsalulv.ee või info@ridala.ee). Taotlusega koos esitada foto remonditavast/värvitavast ehitisest. 

2.2  Konkursil osaleva hoone omanikule väljastatakse vajadusel tasuta värvikaart.

2.3  Hindamisele tulevad hooned ja piirdeaiad, mille remondi ja värvimise tööd on lõpetatud 01.oktoobriks 2018.a.

2.4  Komisjon, kuhu kuuluvad  Haapsalu ja Ridala esindajad, vaatavad üle konkursi raames remonditud ja värvitud hooned/piirded 2018 novembrikuu jooksul.

2.5  Konkursi tulemused kuulutatakse välja hiljemalt 20.detsembriks 2018 .a.