Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Koolimineku toetust saab esitada alates 01.juulist.

Koolimineku toetust on õigus saada ühel Haapsalu linnas alaliselt elavallapsevanemal tingimusel, et laps ja lapsevanem on vähemalt 6 (kuus) kuud enne lapse kooli minekut kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu linna elanikuna. Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja või kohaliku omavalitsuse otsuse alusel hooldaja, makstakse lapse koolimineku toetus välja eestkostjale või hooldaja.

Juhul kui laps, kellel on õigus saada kooliminekutoetust, viibib laste hoolekandeasutuses, makstakse toetus linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel hoolekandeasutusele, kes kasutab toetust lapse kooliminekuga seonduvate kulude katteks.

 Esmakordselt kooli mineva lapse toetust saab taotleda koolimineku aasta 30. septembrini.

Koolimineku toetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks linnavalitsuse poolt.

 

 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Kaidi Jõgisaar, kaidi.jogisaar@haapsalulv.ee, tel. 472 5336

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Haapsalu linna teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Haapsalu Linnavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või Haapsalu Linnavalitsusest.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide: