Esimesse klassi astumise avaldus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Taotluste vastuvõtt alates 13. märtsist taotluste veebikeskkonnas Haapsalu Linnavalitsuse kodulehel. Taotlusi saab esitada kuni 31. märtsini (k.a).

Taotluse esimesse klassi astuvale lapsele saab esitada rahvastikuregistri andmebaasis lapsega ühist elukohta omav lapsevanem või lapse seaduslik esindaja:
1) veebikeskkonnas identifitseeritakse avalduse esitaja isik keskkonda sisenemisel ID-kaardi
või mobiili-ID abil;
2) lapsevanem või teda asendav isik, kes ei soovi esitada avaldust veebikeskkonnas, saab seda teha paberkandjal, esitades avalduse linnavalitsusse Posti 34.

Taotluste läbivaatamist alustatakse  3. aprillil ning kõik ajavahemikus 13.- 31. märtsini (k.a.) esitatud avaldused loetakse esitatuks samaaegselt ning avaldusi ajalisse järjekorda ei seata.

Avaldused, mis on esitatud peale 13. märtsi, kuuluvad läbivaatamisele ajalises järjekorras.
Esimeste klasside nimekirjadega on võimalik tutvuda alates 24. aprillist Haapsalu linna Koolides .

 

 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Mari-Epp Täht, mari-epp.taht@haapsalulv.ee; tel 4725306

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Haapsalu linna teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Haapsalu linnavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Haapsalu linnavalitsusest.  Vastuvõtuajad: E-R 8.00-17.00 (lõuna 12.00-13.00).

Vajaminevad
dokumendid:

-

Viide: