Haapsalu linnavolikogu koosseisud

23.05.17

Haapsalu Linnavolikogu
1. koosseis, valitute ja asendusliikmetega
1993‑1996

Alus: Haapsalu linna valimiskomisjoni 20.10.1993 protokoll nr 5

 • 20.10.1993 protokolliga nr 5 registreeritud linnavolikogu liikmeks.
 • Asendusliikmena linnavolikogu liikmeks.
 1. Ammas, Andres
 2. Annus, Toivo                         on A. Lipstoki asendusliige, 21.11.1995 protokoll nr 8.
 3. Beeren, Tiit                           tema asendusliikmeks M. Puustusmaa.
 4. Hallik, Rein                           tema asendusliikmeks E.J. Sedman.
 5. Holmberg, Erkki                    on S. Vare asendusliige, 17.05.1995 protokoll nr 7.
 6. Kabin, Kaarel
 7. Kallemets, Toomas
 8. Keinaste, Olaf
 9. Laar, Peep
 10. Lipstok, Andres                    tema asendusliikmeks T. Annus.
 11. Loos, Valdo                           on T. Vilosiuse asendusliige, 21.11.1995 protokoll nr 8.
 12. Maisalu, Valdo
 13. Nõlvak, Jüri                          tema asendusliikmeks A. Parv.
 14. Padama, Vladimir
 15. Parv, Argo                              on J. Nõlvaku asendusliige, 08.09.1995 protokoll nr 6.
 16. Pinn, Voldemar
 17. Puustusmaa, Margus              on T. Beereni asendusliige, 17.05.1995 protokoll nr 7.
 18. Sedman, Ervin-Johan             on R. Halliku asendusliige, 17.05.1995 protokoll nr 7.
 19. Siir, Tõnis
 20. Uluots, Ülo
 21. Vaher, Jüri
 22. Vare, Sulev                            tema asendusliikmeks E. Holmberg.
 23. Veske, Arne
 24. Vilosius, Toomas                  tema asendusliikmeks V. Loos.
 25. Vooremaa, Endel
 26. Voznjuk, Kaja
 27. Õigus, Heldur

Haapsalu Linnavolikogu
2. koosseis, valitute ja asendusliikmetega
1996‑1999

Alus: Haapsalu linna valimiskomisjoni 24.10.1996 otsus nr 1

 • 24.10.1996 otsusega nr 1 registreeritud linnavolikogu liikmeks.
 • Asendusliikmena linnavolikogu liikmeks.

1.      Aigro, Kalju
2.      Aken, Anneli               tema asendusliige J. Päeva.
3.      Ammas, Andres
4.      Beeren, Tiit                 tema asendusliige V. Pinn.
5.      Insler, Toomas             on T. Vilosiuse asendusliige, 24.10.1996 otsus nr 3.Volikogust välja 20.12.1996 volikogu otsus nr 14.
6.      Kabin, Kaarel
7.      Kaljula, Raine
8.      Kanepi, Jaak                 on A. Lipstoki asendusliige, 24.10.1996 otsus nr 3. Volikogust välja 20.12.1996 volikogu otsus nr 14.
9.      Laar, Peep
10.  Lipstok, Andres             tema asendusliige J. Kanepi.Volinikuna tagasi 20.12.1996 volikogu otsus nr 14.
11.  Loos, Valdo
12.  Maisalu, Valdo
13.  Maiste, Märt                     on Ü. Uluotsa asendusliige, volikogu 07.08.1997 otsus nr 4.
14.  Nõmmisto, Sven-Aage     on U. Suklese asendusliige, 24.10.1996 otsus nr 3.
15.  Panfilova, Tatjana
16.  Parv, Argo
17.  Pinn, Voldemar                on T. Beereni asendusliige, volikogu 30.05.1997 ist. prot. nr 9.
18.  Puustusmaa, Margus
19.  Päeva, Jaan                     on A. Aken asendusliige, 24.10.1996 otsus nr 3.
20.  Reinola, Rene                  on J. Päeva asendusliige, volikogu 15.11.1996 otsus nr 6.
21.  Seppi, Mati
22.  Siir, Tõnis
23.  Sukles, Urmas                 tema asendusliige S-A. Nõmmisto.
24.  Tuulberg, Heinar               on S. Vare asendusliige, 24.10.1996 otsus nr 3.
25.  Uluots, Ülo                       tema asendusliige M. Maiste.
26.  Vare, Sulev                       tema asendusliige H. Tuulberg.
27.  Vaske, Aivo
28.  Vilosius, Toomas             tema asendusliige T. Insler. Volinikuna tagasi 20.12.1996 volikogu otsus nr 14.  
29.  Õigus, Heldur

Haapsalu Linnavolikogu
3. koosseis, valitute ja asendusliikmetega
1999‑2002

Alus: Haapsalu linna valimiskomisjoni 21.10.1999 otsus nr 2

 • 21.10.1999 otsusega nr 2 registreeritud linnavolikogu liikmeks.
 • Asendusliikmena linnavolikogu liikmeks.
 1. Aasvere, Ilona                      on V. Maisalu asendusliige, volikogu 22.09.2000 otsus nr 57.
 2. Aigro, Kalju
 3. Aken, Anneli                        tema asendusliige S-A. Nõmmisto.
 4. Ammas, Andres
 5. Hein, Toivo
 6. Kaljula, Raine
 7. Kanepi, Jaak
 8. Kabin, Kaarel
 9. Koropets, Natalia
 10. Kuldsaar, Elfrida                 tema asendusliige K-K. Tõnismaa.
 11. Lipstok, Andres
 12. Maisalu, Valdo                     tema asendusliige I. Aasvere.
 13. Maiste, Märt
 14. Nõlvak, Jüri
 15. Nõmmisto, Sven-Aage          on A. Aken asendusliige, volikogu17.12.1999 otsus nr 14.
 16. Padama, Vladimir
 17. Padu, Tõnis
 18. Panfilova, Tatjana
 19. Seppi, Mati                            on U. Suklese asendusliige, volikogu 17.12.1999 otsus nr 15.
 20. Siir, Tõnis
 21. Sukles, Urmas                      tema asendusliikmeks M Seppi.
 22. Tuulberg, Heinar
 23. Tõnismaa, Kalle-Kusta          on E. Kuldsaare asendusliige, 06.03.2002 otsus nr 5.
 24. Veske, Arne
 25. Väli, Arder

 

Haapsalu linnavolikogu
4. koosseis, valitute ja asendusliikmetega
2002‑2005

Alus: Haapsalu linna valimiskomisjoni 27.10.2002 otsus nr 6

 • 27.10.2002 otsus nr 6 registreeritud linnavolikogu liikmeks.
 • Asendusliikmena linnavolikogu liikmeks.

1.      Aigro, Kalju
2.      Ammas, Andres
3.      Antsve, Kaido
4.      Astok, Ivar                                on V. Lutsu asendusliige, 10.02.2003 otsus nr 17.
5.      Hein, Toivo
6.      Kaljula, Raine                           on S. Vare asendusliige, 22.11.2004 otsus nr 20.
7.      Kaljusaar, Helle                        on T. Kallasvee asendusliige, 05.12.2002 otsus nr 16.
8.      Kallasvee, Teet                       tema asendusliikmeks H. Kaljusaar.
9.      Kanepi, Jaak
10.  Koropets, Natalia
11.  Lipstok, Andres
12.  Luik, Lauri
13.  Lunev, Raimond
14.  Luts, Vello                                  tema asendusliikmeks I. Astok.
15.  Maisalu, Valdo                           tema asendusliikmeks S. Vare.
16.  Maiste, Märt
17.  Mutt, Mihkel
18.  Nõmmisto, Sven-Aage               tema asendusliikmeks A. Roos.
19.  Roos, Ants                                   on S-A. Nõmmisto asendusliige, 25.11.2002 otsus nr 14.
20.  Saareväli, Sulev
21.  Schönberg, Alar
22.  Sukles, Urmas
23.  Zolotova, Jelena
24.  Tennisberg, Kai
25.  Vare, Sulev                                   on V. Maisalu asendusliige, 30.10.2002 otsus nr 9.
26.  Väli, Arder

 

Haapsalu linnavolikogu
5. koosseis, valitute ja asendusliikmetega
2005‑2009

Alus: Haapsalu linna valimiskomisjoni 21.10.2005 otsus nr 25

 • 21.10.2005 otsusega nr 25 registreeritud linnavolikogu liikmeks.
 • Asendusliikmena linnavolikogu liikmeks.
 1. Aigro, Kalju
 2. Ammas, Andres                   tema asendusliikmeks M. Kütt.
 3. Antsve, Kaido                       tema asendusliige N. Naison.
 4. Brock, Tiina                           on T. Kallasvee asendusliige, 08.11.2005 otsus nr 31.
 5. Danilov, Ingrid                     tema asendusliige M. Mutt.
 6. Hein, Toivo                           tema asendusliige H. Tuulberg.
 7. Kallasvee, Teet                     tema asendusliige T. Brock.
 8. Karilaid, Jaanus                      on Märt Maiste asendusliige.
 9. Koropets, Natalia
 10. Kütt, Madis                            on A. Ammase asendusliige, 11.02.2008 otsus nr 37.
 11. Luik, Lauri                           tema asendusliige H. Tamm.
 12. Lunev, Raimond                  tema asendusliige Margus Maiste, 27.03.2008 otsus nr 39.
 13. Lõps, Alo
 14. Maisalu, Valdo
 15. Maiste, Märt                         tema asendusliige J. Karilaid, 21.11.2005 otsus nr 32.
 16. Moor, Tiit
 17. Mutt, Mihkel                          on I. Danilovi asendusliige, 21.11.2005 otsus nr 32.
 18. Panfilova, Tatjana
 19. Rahuvarm, Andreas
 20. Saareväli, Sulev
 21. Seppi, Mati
 22. Sukles, Urmas
 23. Tamm, Heino                         on L. Luige asendusliige, 28.03.2007 otsus nr 34.
 24. Tšerepanov, Andrei
 25. Tuulberg, Heinar                    on H. Toivo asend0usliige, 21.11.2005 otsus nr 32.
 26. Vallik, Aidi
 27. Väli, Arder
 28. Naison, Nelli                          on K. Antsve asendusliige, 27.03.2008 otsus nr 39.
 29. Maiste, Margus                      on R. Lunevi asendusliige.
 30. Konsap, Terje                         on M. Muti asendusliige, 27.03.2008 otsus nr 39.

 

Haapsalu linnavolikogu
6. koosseis, valitute ja asendusliikmetega
2009‑2013

Alus: Haapsalu linna valimiskomisjoni 23.10.2009 otsus nr 53

 • 23.10.2009 otsusega nr 53 registreeritud linnavolikogu liikmeks.
 • Asendusliikmena linnavolikogu liikmeks.
 1. Aigro, Kalju
 2. Ammas, Andres
 3. Danilov, Ingrid
 4. Hein, Toivo
 5. Kallasvee, Teet                     tema asendusliige Andrei Tšerepanov.
 6. Karilaid, Jaanus
 7. Koropets, Natalia
 8. Kruus, Ülle
 9. Lepp, Riho
  10. Luik, Lauri                      
  tema asendusliige Heigo Varik, 23.10.2009 otsus nr 56; (asendusliige Sulev Vare 02.03.2012 otsus nr 63)
 10. Lunev, Raimond
 11. Lõps, Alo
 12. Maiste, Märt                           on A. Rahuvarmi asendusliige, 04.11.2009 otsus nr 59.
 13. Maivel, Siim                           on U. Suklese asendusliige.
 14. Moor, Tiit
 15. Padama, Vladimir                  on P. Vikmani asendusliige, 04.11.2009 otsus nr 59.
 16. Rahuvarm, Andreas                        tema asendusliige Märt Maiste.
 17. Saareväli, Siim
 18. Saareväli, Sulev
 19. Saarsoo, Helle
 20. Seppi, Mati
  22.     Sukles, Urmas             
  tema asendusliige Siim Maivel, 04.11.2009 otsus nr 59; (asendusliige Sulev Vare 04.01.2011 otsus nr 61)
 21. Tšerepanov, Andrei                on T. Kallasvee asendusliige, 16.04.2012 otsus nr 64.
 22. Tuulberg, Heinar
  25. Vare, Sulev                    on S. Maiveli asendusliige, 04.01.20111 otsus nr 61; on H. Variku asendusliige 02.03.2012 otsus nr 63.
 23. Varik, Heigo                          asendusliige
 24. Vikman, Peeter                    tema asendusliige Vladimir Padama.

 

Haapsalu linnavolikogu
7. koosseis, valitute ja asendusliikmetega
2013‑2017

Alus: Haapsalu linna valimiskomisjoni 25.10.2013 otsus nr 4

 • 25.10.2013 nr 4 registreeritud linnavolikogu liikmeks.
 • Asendusliikmena linnavolikogu liikmeks.-
 1. Aigro, Kalju
 2. Danilov, Ingrid
 3. Kaldas, Heli                           on H. Tuulbergi asendusliige, 22.05.2015 otsus nr 12.
 4. Kalm, Ülo
 5. Karilaid, Jaanus                   tema asendusliige V. Padama.
 6. Koropets, Natalia                 astus tagasi 01.01.2017, tema asendusliige R. Velbre
 7. Lepp, Riho
 8. Luik, Lauri                           tema asendusliige T. Parbus.
 9. Lunev, Raimond
 10. Lõps, Alo                               on U. Suklese asendusliige, 07.11.2013.
 11. Maisalu, Valdo
 12. Moor, Tiit
 13. Mäesalu, Merle
 14. Parbus, Tõnu –                       on L. Luige asendusliige, 25.10.2013 otsus nr 7.
 15. Rahuvarm, Andreas
 16. Saareväli, Siim
 17. Saareväli, Sulev
 18. Saarsoo, Helle
 19. Seppi, Mati
 20. Sommermann, Juliana            on P. Vikmani asendusliige, 07.11.2013 otsus nr 9.
 21. Sool, Heikki
 22. Sukles, Urmas                      tema asendusliige A. Lõps, 07.11.2013 otsus nr 9.
 23. Tšerepanov, Andrei
 24. Tuulberg, Heinar                 astus tagasi, tema asendusliige H. Kaldas.
 25. Vikman, Peeter                     tema asendusliige J. Sommermann.
 26. Väli, Lauri                              on T. Parbuse asendusliige, 11.11.2013.
 27. Padama, Vladimir                  on J. Karilaiu asendusliige, 28.04.2015 otsus nr 11.
 28. Velbre, Riima                         on N. Koropets asendusliige, 22.12.2016 otsus nr 13
   
Toimetaja: ELVI PUDA