Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Haapsalu Linnavalitsus lõpetas 13.06.2018 istungil, korraldusega nr 550 „Detailplaneeringute koostamise lõpetamine" järgmiste algatatud detailplaneeringute koostamise:

1. Nõmme külas Oru kinnistul. Detailplaneeringu algatas Ridala Vallavalitsus 13.05.2004 korraldusega nr 229 „Oru kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";

2. Mäekülas Kiviküla vkt 12 kinnistul. Detailplaneeringu algatas Ridala Vallavalitsus 09. 11.2006 korraldusega nr 554 „Kiviküla vkt 12 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";

3. Kivikülas Tindaviigi kinnistul. Detailplaneeringu algatas Ridala Vallavalitsus 12.04.2007 korraldusega nr 157 „Tindaviik´i kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine".

Haapsalu Linnavalitsuse 13.06.2018 korraldus nr 550

Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Haapsalu Linnavolikogu lõpetas 25.05.2018 istungil otsusega nr 71 järgmiste detailplaneeringute koostamise menetluse:

  1. Mäekülas asuvate Sinilille ja Maikellukese kinnistutel – detailplaneeringu algatas Ridala Vallavolikogu 26.11.2013 otsusega nr 21, planeering läbis avalikustamise etapi, kuid ei saanud maavanema heakskiitu;
  2. Nõmme külas Nõmme-Hansu kinnistul - detailplaneeringu algatas Ridala Vallavolikogu 30.12.2010 otsusega nr 95, planeering läbis avalikustamise etapi, kuid Keskkonnaamet ei nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega;
  3. Vätse külas Mäerehe kinnistul - detailplaneeringu algatas Ridala Vallavolikogu 26.10.2006 otsusega nr 109, planeering läbis avalikustamise etapi, kuid arendaja ei sõlminud vallaga lepingut juurdepääsuteede ja tehnorajatiste väljaehitamiseks;
  4. Nõmme külas Künka kinnistul - detailplaneeringu algatas Ridala Vallavolikogu 16.05.2013 otsusega nr 259, planeering läbis avalikustamise etapi, kuid Keskkonnaamet ei nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega;
  5. Allika külas Krislini kinnistul - detailplaneeringu algatas Ridala Vallavolikogu 14.04.2011 otsusega nr 118, planeering läbis avalikustamise etapi, kuid Keskkonnaamet ei nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega.

Haapsalu Linnavolikogu 25.05.2018 otsus nr 71