Detailplaneeringud

16.08.17

 

Detailplaneeringute register

 
 
Algatatud, menetluses olevad detailplaneeringud seisuga 9.05.2017

 

  • F.J. Wiedemanni 5//7; 11
  • Holmi 14
  • Kaluri 34/ 34a
  • Kastinina ja Õhtu kalda vaheline ala
  • Kiltsi tee, Ungru tee, maaüksuse „Paralepa rand ja puhkeala" vaheline ala
  • Lihula mnt, Mulla ja Staadioni tänavate vaheline ala
  • Sadama 22,22a,24,24a
  • Tööstuse 21, 23
  • Vaba 9 krunt ja lähiala
  • Vee 10

 

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS