Herjava tee 1 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Haapsalu Linnavalitsus algatas 13.06.2018 otsusega nr 555 „Detailplaneeringu algatamine (Herjava tee 1, Herjava küla, Haapsalu linn)" Haapsalu linnas Herjava külas Herjava tee 1 asuva kinnistu detailplaneeringu.

Reedel, 05.10.2018, kell 11.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse 2. korruse saalis Herjava tee 1 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.  

Planeeritakse 4640 m2 suurust ärimaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistut. Planeeringuga kavandatakse muuta Ridala Vallavolikogu 16.07.2009 otsusega nr 434 kehtestatud Mardi detailplaneeringut ja määrata krundile arhitektuursed ja ehituslikud hoonestustingimused 30 m kõrguse mobiilimasti püstitamiseks, kommunikatsioonide põhimõttelised asukohad, liiklus ja parkimiskorraldus, haljastuse põhimõtted jms.

Eskiislahendusega saab tutvuda 21.septembrist kuni 04. oktoobrini 2018 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja linna kodulehel.

 

Kalda tn 27 // 29 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Haapsalu Linnavolikogu algatas 25.05.2018 otsusega nr 70 „Detailplaneeringu algatamine (Kalda tn 27 // 29, Haapsalu linn)" Haapsalu linnas Kalda tn 27 // 29 kinnistu detailplaneeringu.

Reedel, 05.10.2018, kell 15.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse 2. korruse saalis Kalda tn 27 // 29 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. 

Planeeritakse 1580 m2 suurust elamumaa sihtotstarbega kinnistut. Planeeringuga kavandatakse jagada kinnistu kaheks elamukrundiks. Mõlemale krundile on planeeritud ehitusõigus ja hoonestustingimused ühele elamule ja ühele abihoonele. Olemasolevad elamud on lubatud lammutada. Planeeringuga määratakse kruntidele arhitektuursed hoonestustingimused, ehitus- ja keskkonnatingimused, kommunikatsioonide põhimõttelised asukohad, liiklus ja parkimiskorraldus, haljastuse põhimõtted jms. Planeering vastab linna üldplaneeringule.

Eskiislahendusega saab tutvuda 21. septembrist kuni 04. oktoobrini 2018 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja linna kodulehel.