Lihula mnt 16 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

30.09.16

Lihula mnt 16 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

 

Esmaspäeval, 10.10.2016 kell 16.00, toimub Haapsalu linnavalitsuse saalis Lihula mnt 16 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

 

Detailplaneeringuga kavandatakse Lihula mnt 16 krundile ehitusõiguse määramist LNG  jaama ja surugaasi tankla rajamiseks. Planeering teeb ettepaneku muuta osaliselt krundi sihtostarvet, nii et olemasolevale sihtotstarbele „ärimaa", lisandub sihtostarve „tootmismaa".

4419m2 pindalaga hoonestamata ja võsastunud krunt asub Lihula mnt viadukti ääres, ümbritsetud tänavamaaga. 

Planeeringulahendusega saab tutvuda 1-11. oktoobrini 2016 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja linna kodulehel www.haapsalu.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS