Aukodanik

5.04.18

Haapsalu aukodaniku aunimetus omistatakse füüsilisele isikule Haapsalule osutatud teenete eest või linnpoolse erilise austusavaldusena. Aunimetus võidakse anda Eesti kodanikule või välismaalastele.

Taotlusi aunimetuse omistamiseks võivad esitada kõik isikud. Taotlused esitatakse kirjalikult linnavalitsusele iga aasta 1. jaanuariks. Taotlus peab sisaldama soovitava aukodaniku isikuandmed, tegevusala ja teenete või muude põhjuste loetelu.

Haapsalu aukodanikud

1995
Aksel Vaigur 

2006
Evald Okas 

2007
Heino Noor 

2010
Ilon Wikland

2011
Erich Jaansoo 

2013
Andres Lipstok

2015
Tiit Salumäe

2017
Kaia Kanepi

2018

Nikolai Novosjolov

HAAPSALU PÕHIMÄÄRUS 
Paragrahv 8. Haapsalu vapimärk

(1) Haapsalu aukodaniku aunimetus (edaspidi aunimetus) omistatakse füüsilisele isikule linnapoolse erilise austusavaldusena. Aunimetust ei omistata postuumselt.

(2) Aukodaniku märk antakse reeglina üle Eesti Vabariigi aastapäeval volikogu esimehe poolt.

(3) Taotlusi aunimetuse omistamiseks võivad esitada kõik isikud. Taotlused esitatakse kirjalikult linnavalitsusele iga aasta 1. jaanuariks. Taotlus peab sisaldama soovitava aukodaniku isikuandmed, tegevusala ja teenete või muude põhjuste loetelu.

(4) Linnavalitsus esitab nõuetekohaselt vormistatud aunimetuse omistamise taotlused ja oma ettepanekud kandidaatide kohta volikogule. Volikogu juhatuse ettepanekul otsustab Aunimetuse omistamise volikogu salajasel hääletamisel.

(5) Aunimetuse omistamist tõendab Haapsalu aukodaniku vastav tunnistus, mis antakse üle koos aukodaniku märgiga. Tunnistused numereeritakse ja allkirjastatakse volikogu esimehe ja linnapea poolt.

(6) Aukodanikel puuduvad eriõigused. Aukodaniku märgid ei kuulu asendamisele.

(7) Aunimetuse omistamise otsused, milles on ära toodud Haapsalu aukodanike nimed ja teenete kirjeldus, kantakse Haapsalu aukodanike registrisse, mis on hoiul volikogu kantseleis.

(8) Iga aukodanikuks nimetatu kohta tehakse sissekanne aukodaniku raamatusse, kuhu aukodaniku pildi ja lühitutvustuse juurde võetakse aukodaniku originaalallkiri.

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU