HAAPSALU LINNA ARENGUKAVA AASTATEKS 2018-2028 KOOSTAMISE TÖÖKOOSOLEKUD

Haapsalu linna (Haapsalu-Ridala  ühendomavalitsuse) uue arengukava koostamise töökoosolekud toimuvad paikkonniti järgmiselt:

07.04.2018 Kiideva seltsimajas kell 11.00

20.04.2018 Asuküla seltsimajas kell 18.00

27.04.2018 Ridala Põhikoolis kell 18.00

04.05.2018 Uuemõisa Valges saalis kell 18.00

11.05.2018 Parila seltsimajas kell 18.00

18.05.2018 Haeska seltsimajas kell 18.00

NB! Paikkondade koosolekutel tutvustatakse ka  asumi- ja külavanemate statuuti.

Haapsalu linna (Haapsalu-Ridala  ühendomavalitsuse) uue arengukava koostamise töökoosolekud toimuvad Haapsalu linnas järgmiselt:

10.05.2018 Haapsalu sotsiaalmajas kell 17.30   

17.05.2018 (venekeelne elanikkond) Haapsalu sotsiaalmajas kell 17.30 

25.05.2018 Haapsalu kultuurimajas kell 17.30

Seni kehtivad  Haapsalu linna ja Ridala valla arengukavadega ning tegevuskavadega saab tutvuda  siin:
Haapsalu linna arengukava 
Ridala valla arengukava ja tegevuskava

Töökoosolekutele on oodatud linna/paikkondade elanikud ning asutuste, ettevõtete ja seltside esindajad.

Ettepanekuid linna tulevasteks arenguteks võib teha ka kirjalikult, saates ettepaneku aadressile Posti 34, Haapsalu linn 90504 või e-postiga hlv@haapsalulv.ee

Haapsalu linnavalitsus

 

Asulad paikkondades kehtiva Ridala valla arengukava järgi                                                                                                          

PAIKKOND

RAHVA-ARV*

ASULATE ARV

ASULAD PAIKKONDADES

Asuküla

325

12

Kiviküla, Koheri, Kolu, Metsaküla, Mäeküla, Mägari, Pusku, Sepaküla, Suure-Ahli, Tanska, Varni, Väike-Ahli külad

Haeska

88

1

Haeska küla

Paralepa

496

6

Paralepa alevik, Hobulaiu, Kiltsi, Nõmme, Rohuküla, Valgevälja külad

Parila

415

11

Jõõdre, Kolila, Lannuste, Liivaküla, Litu, Lõbe, Parila, Saanika, Uneste, Vilkla, Vätse külad

Sinalepa

543

14

Allika, Ammuta, Emmuvere, Kaevere, Kiideva, Koidu, Käpla, Panga, Puiatu, Puise, Põgari-Sassi, Saardu, Sinalepa, Tuuru külad

Uuemõisa

1285

4

Uuemõisa alevik, Herjava, Kadaka, Uuemõisa külad

Võnnu

175

10

Aamse, Erja, Espre, Kabrametsa, Laheva, Rohense, Rummu, Tammiku, Võnnu, Üsse külad

 

26**

 

 

KOKKU

3353

58

 

rahvastikuregistri andmed 01.01.2015

** aadress valla täpsusega

 

 

 

ARHIIV

HAAPSALU LINNA ARENGUKAVA 2015-2028

16.09.16

 

Haapsalu linna arengukava on dokument, mis sisaldab omavalitsusüksuse Haapsalu linn tegevusvaldkondade ülevaateid, pikemaajalise tegevuse kavandamise ning edasise arengu suundi ja eelistusi.

Haapsalu linna kodulehel üleval olev arengukava sisaldab järgmisi põhielemente:
*Strateegilised eesmärgid sõnastavad omavalitsuse pikaajalised arenguprioriteedid ja -eesmärgid;

*Olukorra kirjeldused kaardistavad ja kirjeldavad valdkondade seisukorda, tegevusi ja vajadusi.

*Tegevused baseeruvad olukorra kirjeldustel ja kajastavad strateegiliste eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevusi.

*Tegevuskava kajastab omavalitsuse strateegiliste eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevusi ja tegevuste elluviimiseks vajalikke ressursse.

Arengukava on aluseks linna eelarvestrateegia ja eelarve koostamisele, samuti investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele, samuti laenude võtmisele. Haapsalu linna arengukava käsitleb ajaperioodi 2015-2024, kuna Haapsalu linnal on planeeritud varalised kohustused kuni 2024. aastani.
Haapsalu linna arengukava on vastavuses Haapsalu üldplaneeringuga.

 

Toimetaja: ERKO KALEV

Haapsalu linna arengukava 2012-2020

28.10.14
Toimetaja: AIMAR LINTS