Uudised ja teated

18.05.2018 Avatud hankemenetlusega riigihange „Haapsalu linnas hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaigateenuse tellimine 2018-2023"

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud hanke „Haapsalu linnas hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaigateenuse tellimine 2018-2023" (viitenumber 197930). Hanke eesmärgiks on leida Haapsalu linna haldusterritooriumil hulkuvate loomade püüdmise, oma...  Loe edasi »

18.05.2018 Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Ungru tee osaline rekonstrueerimine
18.05.2018 Riigihange „Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži ruumide ümberehitustööd“
16.05.2018 Tule õpilasmaleva rühma!
15.05.2018 Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Luha tänava sademeveekanalisatsiooni rajamiseks

Statistika

Rahvaarv: 13 513
Pindala: 264 km²

kultuurikava